Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Aktuality

Novinky ze mzdového účetnictví

Rubriky

Náhradní výživné nejen z pohledu srážek ze mzdy

Náhradní výživné je sociální dávka, o kterou může požádat nezaopatřené dítě nebo jeho zákonný zástupce. Výše náhradního výživného je rovna rozdílu měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu a částečného plnění v daném měsíci, přičemž maximální měsíční výše výživného je 3 000 Kč. Dávka se vyplácí po dobu maximálně 24 měsíců.

Na které zaměstnance si může zaměstnavatel uplatnit slevu na sociálním pojištění?

Téměř každý zaměstnavatel má mezi svými zaměstnanci někoho, na koho si může uplatnit slevu na sociálním pojistném. Pojďme si tedy shrnout okruhy osob, na které je možné slevu uplatnit.

Vyloučené doby

Vyloučené doby jsou doby, které se vykazují na evidenčním listu důchodového pojištění. Jsou to omluvné doby, definované v § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Máte již vyhotovené ELDP za rok 2022?

Nevíte si rady s ELDP? Přečtete si náš článek s přehledem termínů, povinností a doporučení pro vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) .

Změna rozhodné částky pro určení výše mzdových nároků zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Na základě Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 94/2023 Sb. ze dne 17. března 2023 se s účinností od 1. května 2023 do 30. dubna 2024 mění rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.

Změna v archivaci mzdových listů

Na základě zákona č. 455/2022 Sb., došlo od 1. 1. 2023  ke změně v archivaci mzdových listů a účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění.   

Nové povinnosti zaměstnavatelů od 1. 4. 2023

Od 1. 4. 2023 jsou zaměstnavatelé povinni hlásit České správě sociálního zabezpečení všechny zaměstnance s udělenou dočasnou ochrannou. 

Exekuce a přeplatek z ročního zúčtování daně

Máte zaměstnance s exekucemi? Možná právě i Vy v tomto období řešíte situaci, kdy Vám exekutor zašle přikázání jiné peněžité pohledávky na přeplatek z ročního zúčtování daně. Jaká jsou tedy pravidla?

Náklady na stravování a jejich úhrada v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

Od 1. 1. 2023 se mění náklady na stravování a jejich úhrada v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích a začínají se řídit novou vyhláškou.

Průměrná mzda pro rok 2023 a co vše ovlivňuje její výše

Výše průměrné mzdy pro rok 2023 činí 40.324 Kč. Jak její výše ovlivňuje účast na nemocenském pojištění, srážkovou daň, progresivní zdanění nebo maximální vyměřovací základ se dozvíte v tomto článku. 

Změny ve výpočtu nezabavitelné částky od 1.1. 2023

S příchodem nového roku dochází ke změně ve výpočtu nezabavitelné částky. Nejen že se mění výše životního minima, normativních nákladů na bydlení a částky navýšení normativních nákladů na bydlení, ale dochází také ke změně způsobu výpočtu nezabavitelné částky. Je tomu tak na základě nařízení vlády č. 466/2022 Sb.