Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Aktuality

Novinky ze mzdového účetnictví

Rubriky

Minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění

Minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění (MVZ na ZP) je minimální částka, ze které musí zaměstnanec odvádět pojistné na zdravotní pojištění.

Odměňování dohod konaných mimo pracovní poměr

Spolu s novelou zákoníku práce, účinnou od 1. října 2023, došlo ke změnám v odměňování zaměstnanců pracujících pro svého zaměstnavatele na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. Důležitou změnou je nárok těchto zaměstnanců na příplatky. Jaká jsou pravidla pro odměňování se dozvíte v tomto článku.  

Dovolená u dohod konaných mimo pracovní poměr

Od 1. ledna 2024 vzniká nárok na dovolenou i zaměstnancům pracujícím pro svého zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce a zaměstnavatel je povinen těmto zaměstnancům dovolenou poskytnout. Pojďme si říci, jaká platí pravidla pro dovolenou u dohod.

Změna výše nezabavitelné částky od 1. 1. 2024

S účinností od 1. ledna 2024 se mění výše nezabavitelné částky pro výpočet exekucí a insolvencí. Důvodem změny je zákon č. 407/2023 Sb. zveřejněný ve Sbírce zákonů, částce 188, dne 27. prosince 2023, který zrušuje § 26a zákona č. 117/1995 Sb., zavedený v roce 2022 a upravující částku navýšení normativních nákladů na bydlení.

Průměrná mzda a podíl OZP za rok 2023

Na stránkách Českého statistického úřadu byla dne 4. 12. 2023 zveřejněna průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí 2023, která dosáhla částky 42.427 Kč. Ve srovnání s loňským rokem jde o zvýšení o 3.110 Kč. Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 se použije také pro výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2023. Co je povinný podíl, jak se vypočítá a jak mohou zaměstnavatelé svoji povinnost splnit zjistíte v článku. 

Statistický výkaz P 1-04

Se začátkem ledna opět přišlo období, kdy školské organizace budou sestavovat statistický výkaz P 1-04. P 1-04 je nápočtový statistický výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství, což znamená,  že v lednu 2024 bude vykazovaným obdobím leden až prosinec roku 2023.

Cestovní náhrady v roce 2024

Cestovní náhrady v roce 2024 stanovuje vyhláška č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad v roce 2024 a to s účinností od 1. ledna 2024.

Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku se snižuje

Dne 18. prosince byla ministrem práce a sociálních věcí, Ing. Marianem Jurečkou, podepsána vyhláška ze dne 15. prosince, o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024.

Minimální mzda pro rok 2024

Dne 13. prosince 2023 vláda schválila nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatků ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.  

Práce přesčas a odměňování ve zdravotnictví jako důvod protestů zdravotníků

Novela zákoníku práce, která je účinná již od 1. října 2023, přinesla také změnu týkající se práce přesčas ve zdravotnictví. Právě tato změna zapříčinila mezi zdravotníky vlnu nespokojenosti a mnozí z nich podali výpovědi. V souvislosti s tím se některé nemocnice uchylovaly k omezení poskytování zdravotní péče. Dalším z důvodů narůstající nespokojenosti zdravotníků je také jejich odměňování. 

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým