Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Firemní vozidlo pro služební a soukromé účely. Jaká jsou pravidla?

Konsolidační balíček, který je již podepsán prezidentem republiky a čeká na zveřejnění ve Sbírce zákonů, přináší mnoho změn. Jednou z nich je také novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která se týká mimo jiné i bezplatného poskytování motorového vozidla pro služební a soukromé účely. Co konkrétně se od 1. ledna 2024 změní?

Firemní vozidlo pro služební a soukromé účely

Konsolidační balíček, který je již podepsán prezidentem republiky a čeká na zveřejnění ve Sbírce zákonů, přináší mnoho změn. Jednou z nich je také novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která mimo jiné upravuje i bezplatné poskytování motorového vozidla pro služební a soukromé účely. Co konkrétně se od 1. ledna 2024 změní?

Bezplatné poskytování firemního vozidla –  změny od 1. ledna 2024

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo pro služební i soukromé účely, je za příjem zaměstnance považována částka ve výši určeného procenta. Za určené procento se pro tyto účely považuje:

  • 0,25 %, jedná-li se o bezemisní vozidlo
  • 0,5 %, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo
  • 1 %, jedná-li se o silniční motorové vozidlo, které není nízkoemisním ani bezemisním vozidlem.

V současnosti jsou zdanitelným příjmem zaměstnance 1 % vstupní ceny vozidla, používá-li zaměstnanec pro služební i soukromé účely vozidlo, které není nízkoemisním vozidlem a 0,5 % vstupní ceny vozidla, používá-li nízkoemisní vozidlo.

Od 1. ledna 2024 však přibyde třetí kategorie a od tohoto data bude zdanitelným příjmem zaměstnance 0,25 % vstupní ceny vozidla, používá-li pro služební i soukromé účely vozidlo bezemisní.

Co je nízkoemisní a bezemisní vozidlo?

Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, kterou přináší konsolidační balíček, jsou do § 21b doplněny odstavce 6) a 7), které definují, co je nízkoemisní a bezemisní vozidlo.

Nízkoemisní vozidlo je pro účely daní z příjmů silniční motorové vozidlo, které je nízkoemisním vozidlem podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících a není bezemisním.

Bezemisním vozidlem se pro účely daní z příjmů rozumí silniční motorové vozidlo, které používá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo jiné silniční motorové vozidlo, jehož provoz nemá žádné emise CO2.

Jaká částka je zdanitelným příjmem zaměstnance?

Určené procento ze vstupní ceny vozidla se zaměstnanci jako zdanitelný příjem započítá za každý započatý měsíc používání vozidla ke služebním i soukromým účelům a to bez ohledu na to, zda bylo v daném měsíci skutečně použito.

Pokud je vozidlo, které zaměstnanec používá ke služebním i soukromým účelům najaté nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i pokud dojde následnému zakoupení vozidla. Není-li ve vstupní ceně vozidla zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely zahrnutí určeného procenta vstupní ceny vozidla se vstupní cena vozidla o daň z přidané hodnoty zvýší.

V případě, že částka, která je posuzovaná za zdanitelný příjem zaměstnance za poskytnutí vozidla nižší než 1.000 Kč je zdanitelným příjmem zaměstnance částka 1.000 Kč.

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně během kalendářního měsíce více motorových vozidel za sebou pro služební i soukromé účely, je zdanitelným příjmem zaměstnance částka ve výši určeného procenta z nejvyšší vstupní ceny vozidla.

Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci v rámci kalendářního měsíce bezplatně více motorových vozidel současně pro služební i soukromé účely, pak je zdanitelným příjmem zaměstnance úhrn částek, které odpovídají výši určeného procenta vstupní ceny každého současně poskytnutého vozidla.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn