Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Práce přesčas a odměňování ve zdravotnictví jako důvod protestů zdravotníků

Novela zákoníku práce, která je účinná již od 1. října 2023, přinesla také změnu týkající se práce přesčas ve zdravotnictví. Právě tato změna zapříčinila mezi zdravotníky vlnu nespokojenosti a mnozí z nich podali výpovědi. V souvislosti s tím se některé nemocnice uchylovaly k omezení poskytování zdravotní péče. Dalším z důvodů narůstající nespokojenosti zdravotníků je také jejich odměňování. 

Firemní vozidlo pro služební a soukromé účely

Novela zákoníku práce, která je účinná již od 1. října 2023, přinesla také změnu týkající se práce přesčas ve zdravotnictví. Právě tato změna zapříčinila mezi zdravotníky vlnu nespokojenosti a mnozí z nich podali výpovědi. V souvislosti s tím se některé nemocnice uchylovaly k omezení poskytování zdravotní péče. Dalším z důvodů narůstající nespokojenosti zdravotníků bylo také jejich odměňování.   

Zařazování skupin zdravotnických profesí do platových tříd od 1. ledna 2024

V současné době došlo částečně ke kompromisu, jelikož vláda, na požadavek Ministerstva zdravotnictví, schválila s účinností od 1. ledna 2024 nařízení vlády (zatím není zveřejněno ve Sbírce zákonů), kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Na základě tohoto nařízení mohou být zdravotníci pracující jako farmaceutičtí asistenti, farmaceuti, zubní lékaři a lékaři zařazováni do vyšších platových tříd než doposud.

Rozpětí platových tříd u uvedených povolání:

 • Farmaceutičtí asistenti (třídy 9 – 11)
 • Farmaceuti (třídy 11- 15)
 • Zubní lékaři (třídy 12 – 15)
 • Lékaři (třídy 12 -15)

Aktuálně platná úprava práce přesčas ve zdravotnictví

Úprava práce přesčas obecně
Práci přesčas upravuje § 93 zákoníku práce, který definuje obecné podmínky práce přesčas.

Práci přesčas je možné konat pouze výjimečně a zaměstnavatel ji může zaměstnanci nařídit pouze z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého denního odpočinku a na dny pracovního klidu. Práce přesčas, kterou zaměstnavatel zaměstnanci nařídí nesmí činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech150 hodin v kalendářním roce.

Zaměstnavatel může požadovat výkon práce přesčas, který je nad výše stanovený rozsah, pouze na základě dohody se zaměstnancem.

Celkový rozsah práce přesčas nesmí překročit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (vyrovnávací období). Toto období může být vymezeno pouze kolektivní smlouvou až na 52 týdnů po sobě jdoucích.

Úprava práce přesčas ve zdravotnictví novelou zákoníku práce

Práci přesčas ve zdravotnictví upravuje § 93a (Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví), který byl novelou zákona č. 281/2023 Sb. do zákoníku práce přidán.

Další dohodnuté práce přesčas vykonávají v nepřetržitém provozu spojeném s poskytováním zdravotních služeb poskytovatelem lůžkové péče nebo poskytovatelem zdravotnické záchranné služby tyto profese:

 • Lékař, zubní lékař nebo farmaceut
 • Zdravotnický pracovník nelékařských zdravotnických povolání pracující v nepřetržitém pracovním režimu

Další dohodnutou prací přesčas se rozumí práce vykonávaná nad rozsah uvedený v § 93 odst. 4, to znamená nad rámec průměrných 8 hodin týdně v rámci vyrovnávacího období.

Rozsah další dohodnuté práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně, u zaměstnanců zdravotnické záchranné služby v průměru 12 hodin týdně za vyrovnávací období. Zaměstnanec s další dohodnutou prací přesčas musí souhlasit a nesmí k jejímu sjednání být nucen ani vystaven jakékoliv újmě.

Podmínky sjednání další dohodnuté práce přesčas:

 • Musí být sjednána písemně
 • Nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech ode dne vzniku poměru
 • Nesmí být sjednána na dobu delší než 52 týdnů po sobě jdoucích
 • Může být okamžitě zrušena i bez udání důvodu do 12 týdnů od sjednání, v případě okamžitého zrušení je nutné písemné provedení, které musí být doručeno druhému účastníkovi
 • Zaměstnavatel je povinen vést seznam zaměstnanců ve zdravotnictví, kteří vykonávají dohodnutou práci přesčas

Program ALFA MZDY AVENSIO

Mzdové kódy pro přesčasy najdete v menu programu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd.

Mzdové kódy se zadávají na Mzdové položky (Karta zaměstnance – Pracovní poměry).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn