Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Aktuality

Rubriky

Novela zákoníku práce čeká už jen na podpis prezidenta

Novela zákoníku práce, která byla tento týden schválena poslaneckou sněmovnou, míří k podpisu prezidenta republiky. Kdy nabyde účinnosti a jaké změny přinese?

Podzimní konference 2023

Srdečně Vás zveme na naši tradiční podzimní vzdělávací akci, během které Vám naservírujeme veškeré legislativní novinky, které mzdová účetní a personalista musí znát pro rok 2024. Konference proběhne ve dnech 21. 11., 22. 11. a 23. 11. 2023 v kulturním domě v Klatovech. Kromě odborných přednášek pro Vás bude připraven také bohatý doprovodný program včetně oblíbených stánků v předsálí.

Jak jsme slavili kulaté výročí

Důvod k setkání se vždycky najde. Pokud je venku příjemně teplo, ke štěstí už nic nechybí… snad jen posezení s přáteli u vychlazeného nápoje. A právě takovým neformálním posezením měla být oslava 20. narozenin Alfa Software.

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež je překážka na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu a vztahuje se pouze na zaměstnance, kteří mají se svým zaměstnavatelem uzavřen pracovní poměr. Nárok na pracovní volno související s akcí pro děti a mládež mají zaměstnanci již od 1. 1. 2021 a je upraveno § 203 odst. 2 písm. h) a § 203a zákoníku práce.

Dovolená ve svátek

„Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené; to neplatí v případě, kdy by byl zaměstnanec jinak povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost.“

Změna zdravotní pojišťovny

Změnu zdravotní pojišťovny lze provést pouze ve dvou termínech a to k 1. lednu nebo k 1. červenci. V případě že zaměstnanec změní svoji zdravotní pojišťovnu, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost do 8 dnů oznámit zdravotní pojišťovně. Oznámení se provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil.

Provádíte insolvenční kontrolu zaměstnanců?

Možná se ptáte, proč byste měli pravidelně provádět kontrolu svých zaměstnanců v insolvenčním rejstříku. Odpověď je naprosto jednoduchá: abyste mohli dodržet správný postup při provádění exekučních srážek v úvodní rozhodovací fázi insolvenčního řízení a poté, v případě schválení insolvence, i při provádění insolvenčních srážek.

Zrušení některých pracovišť finančních úřadů

Finanční správa uzavřela od 1. července 2023 celkem 77 územních poboček. Stávající agendu převezmou v plném rozsahu nejbližší pracoviště finančních úřadů. Přečtěte si jakých pracovišť se toto opatření týká, kde nalézt nové kontakty a jak se změna promítla do programu ALFA MZDY AVENSIO. 

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část

Základní podmínkou, kterou musí zaměstnanec splnit, aby mu vzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část je, že koná v rámci daného kalendářního roku práci po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby. 

Milostivé léto 2023 je za dveřmi

Již 1. července 2023 začíná Milostivé léto 2023. Akce, která má pomoci dlužníkům se tentokrát týká především těch, kteří mají dluh na sociálním pojistném anebo jsou zatíženi vybranými daňovými dluhy.