Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Aktuality

Rubriky

Náhradní výživné nejen z pohledu srážek ze mzdy

Náhradní výživné je sociální dávka, o kterou může požádat nezaopatřené dítě nebo jeho zákonný zástupce. Výše náhradního výživného je rovna rozdílu měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu a částečného plnění v daném měsíci, přičemž maximální měsíční výše výživného je 3 000 Kč. Dávka se vyplácí po dobu maximálně 24 měsíců.

Plán školení a konferencí

Co se chystá v ALFA ŠKOLE? Těšit se můžete na naše tradiční školení k programu ALFA MZDY AVENSIO pro začínající i pokročilé uživatele. Online i prezenční mzdové a daňové konference a samozřejmě také specializovaná školení pro školské organizace. 

Na které zaměstnance si může zaměstnavatel uplatnit slevu na sociálním pojištění?

Téměř každý zaměstnavatel má mezi svými zaměstnanci někoho, na koho si může uplatnit slevu na sociálním pojistném. Pojďme si tedy shrnout okruhy osob, na které je možné slevu uplatnit.

Vyloučené doby

Vyloučené doby jsou doby, které se vykazují na evidenčním listu důchodového pojištění. Jsou to omluvné doby, definované v § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Máte již vyhotovené ELDP za rok 2022?

Nevíte si rady s ELDP? Přečtete si náš článek s přehledem termínů, povinností a doporučení pro vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) .

Změna rozhodné částky pro určení výše mzdových nároků zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Na základě Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 94/2023 Sb. ze dne 17. března 2023 se s účinností od 1. května 2023 do 30. dubna 2024 mění rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.

Změna v archivaci mzdových listů

Na základě zákona č. 455/2022 Sb., došlo od 1. 1. 2023  ke změně v archivaci mzdových listů a účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění.   

Nové povinnosti zaměstnavatelů od 1. 4. 2023

Od 1. 4. 2023 jsou zaměstnavatelé povinni hlásit České správě sociálního zabezpečení všechny zaměstnance s udělenou dočasnou ochrannou. 

Jarní e-Konference
18. – 20. 4. 2023

Alfa Software s.r.o., dodavatel programů ALFA MZDY AVENSIO a ALFA DOCHÁZKA, Vás srdečně zve na tradiční jarní vzdělávací akci zaměřenou na aktuální témata z oboru mzdového účetnictví a personalistiky pro rok 2023.

Exekuce a přeplatek z ročního zúčtování daně

Máte zaměstnance s exekucemi? Možná právě i Vy v tomto období řešíte situaci, kdy Vám exekutor zašle přikázání jiné peněžité pohledávky na přeplatek z ročního zúčtování daně. Jaká jsou tedy pravidla?