Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Aktuality

Rubriky

Z Alfa Software se pod křídly RSM stává RSM Payroll Centre CZ

Společnost RSM CZ koncem loňského roku získala 100% podíl ve firmě Alfa Software.

Změna výše nezabavitelné částky od 1. 1. 2024

S účinností od 1. ledna 2024 se mění výše nezabavitelné částky pro výpočet exekucí a insolvencí. Důvodem změny je zákon č. 407/2023 Sb. zveřejněný ve Sbírce zákonů, částce 188, dne 27. prosince 2023, který zrušuje § 26a zákona č. 117/1995 Sb., zavedený v roce 2022 a upravující částku navýšení normativních nákladů na bydlení.

Průměrná mzda a podíl OZP za rok 2023

Na stránkách Českého statistického úřadu byla dne 4. 12. 2023 zveřejněna průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí 2023, která dosáhla částky 42.427 Kč. Ve srovnání s loňským rokem jde o zvýšení o 3.110 Kč. Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 se použije také pro výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2023. Co je povinný podíl, jak se vypočítá a jak mohou zaměstnavatelé svoji povinnost splnit zjistíte v článku. 

Statistický výkaz P 1-04

Se začátkem ledna opět přišlo období, kdy školské organizace budou sestavovat statistický výkaz P 1-04. P 1-04 je nápočtový statistický výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství, což znamená,  že v lednu 2024 bude vykazovaným obdobím leden až prosinec roku 2023.

Cestovní náhrady v roce 2024

Cestovní náhrady v roce 2024 stanovuje vyhláška č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad v roce 2024 a to s účinností od 1. ledna 2024.

Nová služba – poradenství ke statistikám

Už se Vám někdy stalo, že jste se nemohli dovolat na naše poradenské linky? Od mnohých z Vás víme, že ano. Bohužel k tomu dochází pravidelně vždy po skončení čtvrtletí, kdy se převážná část telefonických dotazů netýká obsluhy programu AVENSIO SW, ale obsahu statistických výkazů typu ISP, ISPV, P 1-04, P 2-04, výkazů ÚNP, výkazů pro ÚZIS apod. Problém přetížených telefonních linek pomůže vyřešit nová poradenská služba.

Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku se snižuje

Dne 18. prosince byla ministrem práce a sociálních věcí, Ing. Marianem Jurečkou, podepsána vyhláška ze dne 15. prosince, o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024.

Minimální mzda pro rok 2024

Dne 13. prosince 2023 vláda schválila nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatků ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.  

Práce přesčas a odměňování ve zdravotnictví jako důvod protestů zdravotníků

Novela zákoníku práce, která je účinná již od 1. října 2023, přinesla také změnu týkající se práce přesčas ve zdravotnictví. Právě tato změna zapříčinila mezi zdravotníky vlnu nespokojenosti a mnozí z nich podali výpovědi. V souvislosti s tím se některé nemocnice uchylovaly k omezení poskytování zdravotní péče. Dalším z důvodů narůstající nespokojenosti zdravotníků je také jejich odměňování. 

Firemní vozidlo pro služební a soukromé účely. Jaká jsou pravidla?

Konsolidační balíček, který je již podepsán prezidentem republiky a čeká na zveřejnění ve Sbírce zákonů, přináší mnoho změn. Jednou z nich je také novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která se týká mimo jiné i bezplatného poskytování motorového vozidla pro služební a soukromé účely. Co konkrétně se od 1. ledna 2024 změní?