Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku se snižuje

Dne 18. prosince byla ministrem práce a sociálních věcí, Ing. Marianem Jurečkou, podepsána vyhláška ze dne 15. prosince, o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024.

průměrná mzda pro rok 2024

Dne 18. prosince byla ministrem práce a sociálních věcí, Ing. Marianem Jurečkou, podepsána vyhláška ze dne 15. prosince, o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024.

Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku od 1. 1. 2024

S účinností od 1. ledna 2024 se paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 4 písm. a) zákoníku práce snižuje na 4,50 Kč za každou započatou hodinu práce na dálku.

Paušální částku stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou na základě údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem o spotřebě domácností upraveného pro model práce na dálku za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu. Stanovuje se:

  • v pravidelném termínu od 1. ledna kalendářního roku
  • v mimořádném termínu, dojde-li ke zvýšení nebo snížení hodnoty uvedené v předchozím odstavci o 20 % v porovnání s paušální částkou naposledy stanovenou vyhláškou.

Kompenzace nákladů při práci na homeoffice

Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku byla zavedena spolu s novelou zákoníku práce účinnou od 1. října 2023, která přinesla zmíněnou úpravu práce na dálku, „tzv. homeoffice“. Je jednou z možností, jak zaměstnanci kompenzovat náklady spojené s výkonem práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele.

Další možností, jak může zaměstnavatel tyto náklady kompenzovat je, že uhradí náklady, které zaměstnanec zaměstnavateli skutečně prokáže.

Zaměstnavatel si se zaměstnancem může předem písemně sjednat, že náhrady nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku nebo jejich část zaměstnanci nepřísluší.


Tip: Jaká jsou pravidla pro práci na dálku a jak zadávat náhrady nákladů při práci na dálku do programu ALFA MZDY AVENSIO  najdete podrobně popsané v článku zde.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn