Podnikatelské subjekty

 

Ergotep, družstvo invalidů

„Program je logicky uspořádaný, oceňuji rozdělení do několika samostatných oken, široké možnosti filtrování v jednotlivých sestavách a možnost dávkového zpracování pomocí importních souborů.“

Naše společnost využívá mzdový program AVENSIO Software již od začátku své existence, kdy jsme mzdové výpočty začali řešit automatizovaně, což je již více než 15 let.

Mě osobně velmi potěšil přechod z DOS prostředí do Windows verze programu. Program je logicky uspořádaný, oceňuji rozdělení do několika samostatných oken, široké možnosti filtrování v jednotlivých sestavách a možnost dávkového zpracování pomocí importních souborů.

Poskytovatel programu Algo HK, konkrétně pan Šrámek, který má naši firmu na starosti je stoprocentně spolehlivý, reaguje okamžitě na zavolání, vždy ochotně odpoví a poradí i s odbornými otázkami. V případě potřeby nám programuje drobné úpravy a nastavení v programu.

Průběžně jsme zautomatizovali spoustu činností přidružených k mzdové problematice z pohledu našeho statutu zaměstnavatele zdravotně postižených. Například díky správnému nastavení výstupů dat pro žádosti o dotační podporu jsme ušetřili několik hodin měsíčně 3 našich pracovnic, které dříve zpracovávaly data ručně.

Pravidelně se zúčastňujeme odborných seminářů pořádaných našim poskytovatelem v Hradci Králové a pročítáme mzdového rádce i časopis Alfík.

S programem AVENSIO i rozsahem a kvalitou k němu poskytovaných služeb jsme velmi spokojeni a rozhodně bychom jej doporučili ostatním.

Ing. Eva Daňková, ředitelka ekonomiky a mezd
Ergotep, družstvo invalidů

 

KE Ostrov – Elektrik s.r.o.

„Konkrétně byla pro naši společnost velice úspěšná spolupráce v rámci nahrání mezd do programu SAP pro naše spolupracovníky v Německu. Toto byla opravdu důležitá pomoc.“

S Vaší společností spolupracujeme od ledna 2016, kdy u nás byl zaveden Váš program pro zpracování mezd AVENSIO, a to na doporučení našeho odloučeného pracoviště v Sedlišti u Tachova.

Spolupráce s celým týmem Alfa Software, s. r. o. je velmi dobrá. Ráda spolupracuji zejména s paní Janou Boškovou, hlavně pro její vstřícnost a výbornou znalost účetnictví. Konkrétně byla pro naši společnost velice úspěšná spolupráce v rámci nahrání mezd do programu SAP pro naše spolupracovníky v Německu. Toto byla opravdu důležitá pomoc.

Každopádně oceňujeme profesionální přístup ke každému dotazu a rychlé řešení všech nových změn.

Za dobrou spolupráci děkujeme a přejeme hodně spokojených zákazníků.
 
S přátelským pozdravem Daniela Sedláčková
Teamleader Human Resources

 

VaM Břeclav s.r.o.

„O novinkách v legislativě nás informujete dříve, než to stihnou média pomluvit a poslanci schválit :-). „

Spolupracovat s „klatováky“ jsem začala již v roce 1997 na programu Unicos. Asi jako každý člověk se bojím změn, tak jsem přechod na AVENSIO oddalovala, čehož jsem později téměř litovala.

Program AVENSIO je jedním slovem úžasný. Můžu srovnávat s jinými mzdovými programy, se kterými se ve své praxi setkávám, a nemá konkurenci! O novinkách v legislativě nás informujete dříve, než to stihnou média pomluvit a poslanci schválit :-).

O kvalitě programu jistě vypovídají i protokoly kontrol sociální správy a zdravotních pojišťoven, které si chválí, stejně jako my účetní, přehlednost a úplnost sestav a výstupů. Servis, který poskytujete navíc na konzultačních linkách, nám nejen vždy poradí, ale Vaši pracovníci se vždy ochotně online připojí a rovnou vyřeší problém a ukáží i další možnosti, které nám velice pomáhají – možnost zpětných oprav rozúčtování státního rozpočtu – analytiky – variabilita sestav a v neposlední řadě výstupy do statistických výkazů.

Za mě má AVENSIO jedničku s hvězdičkou :-). Jsme rádi, že Vás máme – bez Vás by to prostě nešlo!

S velkým poděkováním Marcela Malčicová a Vlasta Přikrylová
VaM Břeclav s.r.o.

 

DELIMAX a.s.

„Jako soukromý sektor potřebujeme individuální naprogramování různých nastavení a sestav, což pro Avensio není problém …“

V roce 2018 jsme přecházeli na mzdový program Avensio. Z počátku jsme měli velké obavy z přechodu na nový mzd. program, ale implementace dat proběhla naprosto v pořádku, bez jakýkoliv velkých obtíží.

Co bychom chtěli pochválit je perfektní servis a vzdálená podpora – kdykoliv můžeme zavolat a je velmi rychlá reakce na řešení jakéhokoliv problému a to díky skvělé spolupráci s paní Liškovou a Heidlbergerovou. Vydařené je dávkové zadávání, které velmi rádi využíváme. Jako soukromý sektor potřebujeme individuální naprogramování různých nastavení a sestav, což pro Avensio není problém a vždy se snaží najít to nejlepší řešení.

Co bychom do budoucna uvítali, tak lepší přenos dat do Excelu, vždy je potřeba udělat více úprav, aby tabulka „trochu vypadala“. Ale to je maličkost oproti tomu co vše Avensio zvládne a určitě bychom už mzdový program neměnili.

V Hodoníně dne 10.06.2019

Ivona Reháková, DiS.
personalista

personalni@delimax.cz

 

Plzeňská teplárenská a.s.

„Naše specifické požadavky AVENSIO hravě zvládne“

V oblasti personalistiky a mezd pracujeme téměř 20 let. V polovině 90. let jsme začali v naší firmě využívat ke zpracování mzdové agendy program MZDY 2000, který fungoval pod operačním systémem DOS. Vývoj technologií však nejde zastavit, postupně jsme přecházeli na programy pracující pod OS Windows. Koncem roku 2004 nás pan Ing. Kozák oslovil s prosbou vyzkoušet nově se vyvíjející mzdový a personální program pod systémem Windows. V roce 2005 jsme naostro najeli tehdy na program Omega, dnes AVENSIO, se kterým pracujeme dosud.

S programem AVENSIO jsme spokojené, oceňujeme jej jako uživatelsky příjemný, oceňujeme aktualizace související se změnami zákonů a rozšiřující se možnosti výstupních sestav, které nám slouží jako podklad pro různé analýzy. V naší firmě využíváme také program ALFA DOCHÁZKA a ALFA PŘÍSTUPY k evidenci docházky zaměstnanců a modul Recepce k evidování návštěv v našem areálu, vše od firmy Alfa Software. Výstupy z těchto programů lze snadno natáhnout do mzdového programu AVENSIO.

Zpracováváme mzdy pro 350 zaměstnanců, kteří pracují v 5 firmách. Nutno uvést, že naše organizace a její požadavky jsou dosti specifické. Zaměstnanci výroby pracují v nepřetržitém provozu, ve všední dny v osmihodinových, o víkendu ve dvanáctihodinových směnách Z toho vyplývá velmi specifický rozvrh směn a pro zaměstnance tzv. klouzavá volna.  Společnost Alfa Software se s evidencí docházky (např. střídání zaměstnanců v určitém časovém rozmezí, nárok na příplatky apod.) těchto zaměstnanců a dotažením do mzdového programu „poprala“ velmi dobře, konkurenční firmy nebyly leckdy ani schopné uvedenou problematiku a naše požadavky pochopit.

Samozřejmě oceňujeme také lidský přístup zaměstnanců firmy Alfa Software a jejich pružnost při reagování na naše individuální požadavky. Mzdovému programu a především panu Ing. Kozákovi velmi důvěřujeme a víme, že se jak na program, tak i na pana ing. Kozáka můžeme spolehnout.

Ing. Alena Patzenhauerová, Jiřina Červená, Alena Ženíšková
Vedoucí personalistiky a mezd, personalistka, mzdová referentka

Plzeňská teplárenská a.s. Plzeňská teplárenská a.s.

 

Drůbežářský závod Klatovy a.s.

„„Oceňujeme možnost editace tiskových sestav““

Jako mzdová účetní pracuji v Drůbežárnách již 34 let. Pan Ing. Kozák zde v 80. letech minulého století pracoval ve výpočetním středisku a zároveň zde začal vyvíjet dosovský mzdový program MZDY 2000. V roce 1987 jsme začali mzdy zpracovávat v tomto programu, byl upraven na naše speciální požadavky. Později se program rozšířil i do dalších firem a různých odvětví a jeho sláva začala stoupat. Na program AVENSIO jsme najeli v listopadu roku 2011, listopadové výplaty jsme souběžně zpracovávali v AVENSIU a ve MZDÁCH 2000, od prosince jedeme jen v AVENSIU.

Na programu AVENSIO oceňujeme ovládání myší a především možnost editovat si různé sestavy. Pokud sestavy srovnám s DOSem, v AVENSIU vypadají o hodně lépe.

Jsme výrobní firma s mnoha specifiky a mnoha zaměstnanci (500 osob + brigádníci přes léto), pracujeme zde v nepřetržitém provozu. Docházku našich zaměstnanců evidujeme pomocí docházkového systému, data z něj se dají pohodlně exportovat přímo do programu AVENSIO.

Pro tisk a slepení mzdových lístků používáme zařízení k tlakovému lepení OfficeMate2D, se kterým jsme velmi spokojeni. Dříve jsme mzdové lístky tiskli na jehličkové tiskárně, což zabralo mnoho času, data na páskách byla špatně čitelná a někdy se nám stalo, že jsme se netrefili s tiskem do natištěných kolonek.

Do budoucna bychom si přáli, abychom si mohli vytvářet ještě více sestav sami.

Marie Pošarová a Jarmila Nejdlová, mzdové účetní
Drůbežářský závod Klatovy a.s.
 

Hana Wudyová, externí zpracovatelka mezd

„V nouzi vím, kam se obrátit“

Se mzdovým programem  AVENSIO nepracuji tak dlouho, přešla jsem na něj až po ukončení uživatelského servisu k programu MZDY 2000, se kterým jsem pracovala od roku 1998. Na novém mzdovém programu oceňuji hlavně přehlednost a jednoduché ovládání. Je také velkou výhodou, že mohu přímo v programu zpracovat tiskopisy pro FÚ, evidenční listy atd. Pokud v programu neumím vytvořit něco, co potřebuji, přisuzuji to spíše své neznalosti než nedokonalosti programu. Velice oceňuji vzdálenou podporu a s tím související ochotu Vás všech nám uživatelům pomoci „v nouzi“.

Jsem moc ráda i za časopis Alfík, kde nacházím nové instrukce pro práci s programem. A nejen to – je to i milé rozptýlení v práci, ráda příjmu i výzvu si zasoutěžit a příjemné je se dozvědět i něco o vás.

Chtěla bych Vám poděkovat a popřát, ať jste pořád tak dobří, ne-li ještě lepší a spoustu spokojených klientů.

Hana Wudyová, zpracovatelka mzdové agendy

 

Novila Produktions s.r.o., Nepomuk

„Přechod na AVENSIO byl bez problémů“

Se mzdovým programem AVENSIO se mi pracuje perfektně, nemohu si na nic stěžovat. Do roku 2010 jsem pracovala s programem MZDY 2000, přechod na nový program AVENSIO byl bez problémů. Co se týče sestav v obou programech, AVENSIO jich nabízí více než program MZDY 2000.

Firma Novila vyrábí pánské a dámské spodní prádlo, košile a pyžama. Pracuje zde 50 zaměstnanců v jedné směně. Mojí náplní práce je kromě zpracování mezd a docházky i vedení účetnictví. Ve firmě používáme také docházkový systém BETA od firmy Alfa Software k evidenci docházky našich zaměstnanců. Převod dat z docházkového systému BETA přímo do AVENSIA je bez problémů. Pro snímání příchodů a odchodů do/ze zaměstnání používáme čipy, docházkový terminál máme přímo u vstupu do výroby.

Na pracovníky společnosti Alfa Software, s.r.o. i na oba námi využívané programy se mohu spolehnout, vím, že je vždy včas zapracovaná legislativa a mzdy jsou správně spočtené.

Ivana Zajícová, mzdová účetní

 

Broumovské stavební sdružení, Broumov

„Dobrá orientace mezi uživatelskými kapitolami“

S Vaší společností spolupracujeme již od roku 1995/96. Já osobně s Vaším programem pracuji od roku 1997, kdy jsem začal vykonávat činnost mzdového účetního. S programem jsem byl po celou dobu spokojený, tehdy se jednalo o program MZDY Klatovy, servis byl zajištěn bez problémů, stejně tak pravidelné aktualizace. Od roku 2010 jsme přešli pod nový mzdový program AVENSIO, který plně nahradil ten stávající. I s tímto programem jsme spokojeni. Samozřejmě je stále se čemu učit a neustále se poznávají nové funkce, nové možnosti, které program AVENSIO nabízí.

Program je zpracován přehledně a jednotlivé funkce tak nabízí uživateli poměrně dobrou orientaci mezi jednotlivými uživatelskými kapitolami.

Co určitě oceňuji od společnosti Alfa Software, s.r.o. z Klatov, že krom samotného programu a jeho včasných aktualizací, zajišťuje svým zákazníkům i přínosné informace, týkající se zejména mzdové problematiky a také, že pravidelně zasílá přehled nejčastějších dotazů či připomínek ke svému programu, čímž přispívá k ještě lepšímu „pochopení“ a „vžití se“ do programu.

A co bych očekával od společnosti a mzdového programu do budoucna? Určitě by mohlo být přínosem i zajištění přístupu k platné legislativě na úseku mzdového účetnictví a personalistiky, kdy by uživatel měl možnost v rámci vymezené sekce programu nahlédnout na konkrétní předpis zákona, vyhlášky či nařízení vlády.

Přeji hodně úspěchů a těším se i nadále na vzájemnou spolupráci.

S přátelským pozdravem

Martin Netík, mzdový účetní, manažer ISO


Jak vybrat mzdový program

Napište si o příručku JAK SPRÁVNĚ VYBRAT MZDOVÝ SYSTÉM do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a návod ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

A l f a  S o f t w a r e ,  s. r. o.
Pražská 22
33901 Klatovy I  mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít