Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Minimální mzda pro rok 2024

Dne 13. prosince 2023 vláda schválila nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatků ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.  

průměrná mzda pro rok 2024

Dne 13. prosince 2023 vláda schválila nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatků ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.  

Zvýšení minimální mzdy pro rok 2024

Minimální mzda se ze současných 17.300 Kč/měsíc platných v roce 2023 zvýšila na částku 18.900 Kč/měsíc, která bude platná pro rok 2024.

Minimální mzda za hodinu se zvyšuje ze současných 103,80 Kč na 112,50 Kč.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Spolu se zvýšením minimální mzdy rostou i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Jednotlivé nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňovány do 8 skupin prací podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy se tedy mění u první, druhé, třetí a osmé skupiny prací. U ostatních skupin prací zůstává nejnižší úroveň zaručené mzdy jako v roce 2023.

Rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu (pracovní poměr, dohody konané mimo pracovní poměr). Je upravena § 111 zákoníku práce, ve kterém je stanoveno, že mzda, plat nebo odměna z dohody konané mimo pracovní poměr nesmí být nižší než minimální mzda.

Pro účely minimální mzdy se do mzdy, platu nebo odměny z dohody konané mimo pracovní poměr nezahrnuje mzda nebo plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

Výše základní sazby minimální mzdy a jejích dalších sazeb, které jsou odstupňovány podle míry stěžujících vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro její poskytnutí stanovuje vláda nařízením, které je většinou s účinností od začátku kalendářního roku.

V případě, že mzda, plat nebo odměna z dohody konané mimo pracovní poměr nedosáhne minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen provést zaměstnanci doplatek minimální mzdy.

  • U mzdy – ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou
  • U platu – ve výši rozdílu mezi platem, kterého zaměstnanec dosáhl v příslušném kalendářním měsíci a minimální měsíční mzdou
  • U odměny z dohody – ve výši rozdílu mezi odměnou z dohody za 1 hodinu práce a příslušnou minimální hodinovou sazbou.

Zaručená mzda je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového nebo platového výměru. Je upravena § 112 zákoníku práce.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy a podmínky pro její poskytnutí zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě a pro zaměstnance odměňované platem stanoví vláda nařízením s účinností zpravidla od počátku kalendářního roku. Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší, než je základní sazba minimální mzdy.

Jak již bylo výše uvedeno nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou stanoveny podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti práce, kterou zaměstnanec vykonává.

Pokud nedosáhne mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli nejnižší úrovně zaručené mzdy pro příslušnou skupinu prací, je zaměstnavatel povinen poskytnou zaměstnanci doplatek do zaručené mzdy.

  • U mzdy – ve výši rozdílu mezi dosaženou mzdou v daném kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou za 1 odpracovanou hodinu a hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy.
  • U platu – ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy

Program ALFA MZDY AVENSIO

Seznam zaměstnanců, jejichž mzda nebo plat nedosahuje výše minimální nebo zaručené mzdy je v sestavě č. 011200 – Minimální a zaručená mzda (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy). Tuto sestavu si tiskněte vždy až po zadání všech mzdových složek do programu ALFA MZDY AVENSIO.

V sestavě je uveden výčet zaměstnanců, kterým je potřeba provést doplatek do minimální a zaručené mzdy a výše tohoto doplatku.

Pro doplatek minimální a zaručené mzdy se u zaměstnance v pracovním poměru používá uživatelský mzdový kód s nastaveným systémovým kódem 30 – DOPLATEK MINIMÁLNÍ MZDY.

Pro doplatek do minimální a zaručené mzdy u zaměstnance pracujícího na dohodu konanou mimo pracovní poměr se použije mzdový kód s nastaveným systémovým kódem 31 – DOPLATEK MINIMÁLNÍ MZDY OON.

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy budou v programu ALFA MZDY AVENSIO včas nastaveny pro zpracování mezd za měsíc leden 2024.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn