Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Změna výše nezabavitelné částky od 1. 1. 2024

S účinností od 1. ledna 2024 se mění výše nezabavitelné částky pro výpočet exekucí a insolvencí. Důvodem změny je zákon č. 407/2023 Sb. zveřejněný ve Sbírce zákonů, částce 188, dne 27. prosince 2023, který zrušuje § 26a zákona č. 117/1995 Sb., zavedený v roce 2022 a upravující částku navýšení normativních nákladů na bydlení.

nezabavitelná častka

S účinností od 1. ledna 2024 se mění výše nezabavitelné částky pro výpočet exekucí a insolvencí. Důvodem změny je zákon č. 407/2023 Sb. zveřejněný ve Sbírce zákonů, částce 188, dne 27. prosince 2023, který zrušuje § 26a zákona č. 117/1995 Sb., zavedený v roce 2022 a upravující částku navýšení normativních nákladů na bydlení.

Co byla částka navýšení normativních nákladů na bydlení a jak ovlivňovala výpočet nezabavitelné částky?

Částka navýšení normativních nákladů na bydlení vnesla do výpočtu nezabavitelné částky v roce 2022 mnoho otazníků a nebylo úplně zřejmé, zda se má zahrnovat do výpočtu nezabavitelné částky či nikoliv.

Jasno bylo až po rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. června 2022 pod spisovou značkou Cpjn 202/2022. Na základě tohoto stanoviska bylo rozhodnuto, že částka navýšení normativních nákladů na bydlení se do výpočtu nezabavitelné částky má zahrnovat.

Od 1. ledna 2024 se s touto částkou opět nepočítánezabavitelná částka se vypočítá pouze ze dvou částek a těmi jsou normativní náklady na bydleníživotní minimum jednotlivce.

Výše normativních nákladů na bydlení je uvedena v § 26 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Pro účely výpočtu nezabavitelné částky se použije výše normativních nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci s alespoň 70.000 obyvateli (§ 1 Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu částky…). Pro rok 2024 se částka nemění a zůstává ve výši 14.197 Kč.

Částka životního minima jednotlivce je upravena § 2 zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu jednotlivce. Výše se pro rok 2024 také nemění a činí měsíčně 4.860 Kč.

Výpočet nezabavitelné částky na osobu povinného

Způsob výpočtu nezabavitelné částky upravuje nařízení vlády č. 595/2006 Sb. a je následující:

  • 2/3 součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení = 2/3 ze součtu částek 4.860 Kč + 14.197 Kč = 12.705 Kč

Základní nezabavitelná částka na osobu povinného pro rok 2024 činí 12.705 Kč.

Výpočet nezabavitelné částky na vyživovanou osobu

Výpočet nezabavitelné částky na vyživovanou osobu je:

  • 1/4 z nezabavitelné částky na osobu povinného = 1/4 z částky 12.705 Kč = 3.176 Kč

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu je 3.176 Kč.

Výpočet plně zabavitelné částky

Plně zabavitelná částka je rovna 1,5 násobku součtu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení

  • Plně zabavitelná částka = 1,5 x (4.860 Kč + 14.197 Kč) = 28.585,50 Kč

Plně zabavitelná částka neboli částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení je 28.585,50 Kč.


TIP: Výše nezabavitelné částky na osobu povinného, na vyživovanou osobu a výše plně zabavitelné částky pro zpracování mezd v programu ALFA MZDY AVENSIO bude od ledna 2024 zahrnuta ve verzi, která bude vystavena v druhé polovině měsíce ledna. O jejím vystavení budeme uživatele informovat.


 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn