Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Průměrná mzda a podíl OZP za rok 2023

Na stránkách Českého statistického úřadu byla dne 4. 12. 2023 zveřejněna průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí 2023, která dosáhla částky 42.427 Kč. Ve srovnání s loňským rokem jde o zvýšení o 3.110 Kč. Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 se použije také pro výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2023. Co je povinný podíl, jak se vypočítá a jak mohou zaměstnavatelé svoji povinnost splnit zjistíte v článku. 

Podíl OZP 2023

Na stránkách Českého statistického úřadu byla dne 4. 12. 2023 zveřejněna průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí 2023, která dosáhla částky 42.427 Kč. Ve srovnání s loňským rokem jde o zvýšení o 3.110 Kč.

Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 se použije také pro výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2023. Co je povinný podíl, jak se vypočítá a jak mohou zaměstnavatelé svoji povinnost splnit zjistíte v článku. 

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Kdo je osoba se zdravotním postižením?

Osoby se zdravotním postižením jsou definovány v § 67 odst. 2 a odst. 6 zákona o zaměstnanostijsou to osoby, které jsou uznány orgánem sociálního zabezpečení:

  • invalidními ve třetím stupni invalidity (osoby s těžším zdravotním postižením)
  • invalidními v prvním stupni nebo druhém stupni invalidity
  • zdravotně znevýhodněnými (osoby zdravotně znevýhodněné)
  • že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.

 

Co je povinný podíl OZP?

Povinný podíl OZP je povinnost zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru, zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením. Povinný podíl jsou 4 % z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

U agentur práce se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítávají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatele.

Jak si zaměstnavatel splní svoji povinnost?

Povinnost si zaměstnavatelé plní následujícími způsoby:

  • Zaměstnáváním osob zdravotně postižených v pracovním poměru
  • Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům
  • Odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám
  • Odvodem do státního rozpočtu
  • Může být i kombinace výše uvedených způsobů

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami zdravotně postiženými a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Jaká je výše odvodu do státního rozpočtu?

Výše odvodu do státního rozpočtu je za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat a nezaměstnává, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla.

Tento odvod zaměstnavatel pošle do 15. února následujícího kalendářního roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce.

Plnění povinného podílu a jeho způsob musí zaměstnavatel písemně sdělit krajské pobočce Úřadu práce a to do 15. února následujícího kalendářního roku.


Program ALFA MZDY AVENSIO

Zadání druhu zdravotního postižení zaměstnance pro účely povinného podílu osob se zdravotním postižením provede v programu na záložce Zaměstnanec (Karta zaměstnance – Osobní údaje), v řádku Zdrav. postižení. Přes tlačítko se třemi tečkami se otevře Přehled zdravotního postižení zaměstnance, kam vyplníte druh zdravotního postižení.

Dále je důležité, aby zaměstnanci, kteří se mají započítávat do povinného podílu OZP měli nastaveno u funkce (Hlavní nabídka – Číselníky – Funkční a odborné zařazení – Funkce ISCO) v řádku Nezapočítávat do OZP hodnotu Započítávat.

Podkladovou sestavou pro splnění povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je sestava č. 011300 – Rekapitulace Podíl osob se ZP. Pokud u této sestavy zatrhnete podmínku Daňová sleva, slouží sestava jako podklad pro uplatnění slevy na dani podle ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Upozornění: Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 bude v programu aktualizována verzí, která vyjde v druhé části ledna. Pokud potřebuje tisknout sestavu již nyní, můžete si ručně částku změnit v zadávacím okně sestavy.


TIP: Podrobné informace ke zpracování povinného podílu osob se zdravotním postižením najdete také v Online nápovědě k programu. (Hlavní lišta programu – Nápověda – Online nápověda nebo zákaznická zóna MOJE ALFA – Online nápověda).


 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn