Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Aktuality

Aktuality

Rubriky

Jaké změny v dohodách přicházejí s datem 1. července 2024?

Přečtěte si, jaké změny v oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr vstoupily v platnost od 1. 7. 2024. V článku navíc najdete také praktický e-book ke stažení ZDARMA.

Úhrada poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež od 1. 1. 2024

Přijetím zákona č. 321/2023 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2024 ke změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), v němž § 203a upravuje komplexně otázky pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež včetně podmínek, za kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu.

Volby do Evropského parlamentu 2024

Na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 38/2024 Sb., o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu ze dne 26. ledna 2024 se volby do Evropského parlamentu v České republice konaly ve dnech 7. a 8. června 2024. Hlasovat mohla každá osoba starší 18 let. Občané České republiky i jiných členských států EU mohli volit za předpokladu, že jsou přihlášeni k trvalému nebo dočasnému pobytu v České republice, a to nejméně 45 dnů před volbami.

Novinky na hotline – efektivnější odbavení dotazů

Zavedli jsme nový nástroj na odbavení zákaznických požadavků, díky kterému se dotazy zákazníků automaticky třídí dle témat a dle specializace jednotlivých konzultantů. Vše vyřídíme rychleji a zákazník navíc získává průběžně informace o stavu vyřízení svého požadavku.

Pomoc při zpracování mezd

Sháníte krátkodobou výpomoc při zpracování mezd? Onemocněla Vám Vaše mzdová účetní a Vy potřebuje mít včas a řádně spočítané a vyplacené mzdy?

Nová služba – poradenství ke statistikám

Už se Vám někdy stalo, že jste se nemohli dovolat na naše poradenské linky? Od mnohých z Vás víme, že ano. Bohužel k tomu dochází pravidelně vždy po skončení čtvrtletí, kdy se převážná část telefonických dotazů netýká obsluhy programu AVENSIO SW, ale obsahu statistických výkazů typu ISP, ISPV, P 1-04, P 2-04, výkazů ÚNP, výkazů pro ÚZIS apod. Problém přetížených telefonních linek pomůže vyřešit nová poradenská služba.