Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Odměňování dohod konaných mimo pracovní poměr

Spolu s novelou zákoníku práce, účinnou od 1. října 2023, došlo ke změnám v odměňování zaměstnanců pracujících pro svého zaměstnavatele na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. Důležitou změnou je nárok těchto zaměstnanců na příplatky. Jaká jsou pravidla pro odměňování se dozvíte v tomto článku.  

Odměna z dohod konaných mimo pracovní poměr

Zaměstnancům pracujícím na základě dohod konaných mimo pracovní poměr přísluší odměna. Výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytnutí je sjednána v dohodě o provedení práce nebo dohodě o pracovní činnosti, kterou uzavírá zaměstnavatel se zaměstnancem. Sjednaná odměna z dohody může být:

  • Hodinová (odměna za 1 odpracovanou hodinu, celková odměna za kalendářní měsíc se odvíjí od počtu odpracovaných hodin)
  • Měsíční (sjednaná odměna za kalendářní měsíc bez ohledu na počet odpracovaných hodin)
  • Úkolová (odměna za splnění úkolu)

Zaměstnanci je možné poskytnout za mimořádné výsledky také mimořádnou odměnu.

Ať už je zaměstnanec odměňován hodinovou, měsíční nebo úkolovou odměnou, vždy je nutná evidence jeho odpracované doby v hodinách. Prvním důvodem pro evidenci odpracované doby je dodržování pravidel týkajících se odpracované doby na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, druhým důvodem je dodržení minimální mzdy pro daný kalendářní rok a dalším důvodem je správný výpočet průměrného hodinového výdělku. Dále je ze zákona povinnost vést evidenci z důvodu dodržování odpočinku, délky směny, příplatků a doby práce v době pracovní pohotovosti.

Pravidla týkající se odpracované doby u dohod:

  • Odpracovaná doba na základě všech dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nesmí překročit 300 hodin za kalendářní rok (odpracovaná doba z jednotlivých DPP konaných pro jednoho zaměstnavatele se sčítá)
  • Odpracovaná doba na základě dohody o pracovní činnosti nesmí v průměru překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby v organizaci (např. při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin nesmí odpracovaná doba na základě DPČ překročit v průměru 20 hodin týdně)

 

Minimální mzda u dohod:

Na základě ustanovení § 111 zákoníku práce nesmí být odměna z dohody nižší než minimální mzda. Pokud zaměstnanec pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nedosáhne alespoň minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek k odměně z dohody, který se rovná rozdílu mezi výší odměny z dohody připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou. Minimální hodinová mzda je v roce 2024 112,50 Kč/40 hodin týdně. Do odměny z dohody se pro tyto účely nezahrnují příplatky za práci ve svátek, za noční práci, za ztížené pracovní prostředí a za práci v sobotu a neděli.

Nárok na příplatky u dohod

S účinností od 1. října 2023 mají zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr nárok na příplatky. Pro účely příplatků se odměna z dohody považuje za mzdu. Dohodáři tak mají nárok na příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli.

Příplatek za práci ve svátek

Za práci konanou ve svátek přísluší zaměstnanci náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek nebo příplatek za práci ve svátek ve výši průměrného výdělku.

Příplatek za noční práci

Za noční práci přísluší zaměstnanci příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Lze sjednat i jinou minimální výši a jiný způsob určení.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Za práci ve ztíženém pracovním prostředí přísluší příplatek ve výši nejméně 10 % ze základní sazby minimální mzdy.

Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Za práci v sobotu a neděli má zaměstnanec nárok na příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku.

Program AVENSIO SW

Pro zadání odměn z dohod, doplatku do minimální mzdy i pro příplatky jsou v programu AVENSIO SW k dispozici systémové kódy, pomocí kterých si nastavíte příslušné uživatelské mzdové kódy.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým