Odpověď na: zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

 

Experti na mzdy a docházku Fóra Mzdy a vše související zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Odpověď na: zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

#1450
Babca
Účastník

Stanovisko MF ČR ve stručnosti je následující:  Dosavadní právní úprava na úrazy uvolněných členů zastupitelstev vzniklé s výkonem této jejich činnosti se dané zákonné pojištění nevztahuje.

Objevil se však dokument z České pojišťovny a.s., pobočka Brno, ve které se píše, že se na tyto uvolněné členy obecních zastupitelstev  vztahuje vyhláška 125/93 Sb. o zákonném pojištění pro nemoc a pracovní úraz. Požádala jsem proto o stanovisko přímo ústředí České pojišťovny a.s.. Toto stanovisko přikládám:

K Vašemu dotazu uvádíme následující:

Podle našeho názoru je právní postavení starosty, či jiného uvolněného zastupitele odlišné od postavení zaměstnance, a to jak od zaměstnance obce, tak obecně od jiných zaměstnanců. Funkce starosty je funkcí veřejnou, jedná se o voleného zástupce.

Bohužel zákon o obcích (zák. č. 128/2000 Sb.) upravuje postavení starostů jen velmi neurčitě. Přesto však lze dovodit, že starosta zaměstnancem není. Z tohoto důvodu se na něj nemůže vztahovat zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Přestože se  za starosty odvádí pojistné na sociální zabezpečení, pro placení  pojistného na zákonné pojištění je rozhodující, zda se jedná u konkrétní osoby o pracovně právní vztah. V případech, kdy se nejedná o pracovně právní vztah (nejde o zaměstnance), pojistné na zákonné pojištění se neodvádí.

S tím pak souvisí i to, že případné „pracovní“ úrazy starostů nebudou odškodňovány ze zákonného pojištění.

Právo na náhradu škody však starostové mají – viz ust. § 392 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce – fyzickým osobám plnícím veřejné funkce a funkcionářům odborové organizace odpovídá za škodu vzniklou při výkonu funkce  nebo v přímé souvislosti s ní ten, pro kterého byli činné .Odškodnění se provádí podle principu objektivní odpovědnosti a v rozsahu  zákoníku práce.

Tento postup bude projednán v rámci celé ČP, aby v budoucnu byly poskytované informace jednotné.

Pro úplnost bychom chtěli uvést, že nejsme oprávněni podávat závazné výklady právních předpisů. Je tedy možné, že by v konkrétním případě dospěl soud k jiným závěrům, i když to nepokládáme za pravděpodobné.

Otázkou charakteru vztahu starostů k obcím se zabýval již i Nejvyšší soud (např. rozhodnutí pod sp. zn. 25 Cdo 1319/2004)  a dospěl opakovaně k závěru, že o pracovně právní vztah nejde. Z toho pak vyplývá i další postup ohledně zákonného pojištění.

S pozdravem

Stanislava Moravcová
produktová manažerka

Česká pojišťovna a.s.
odbor pojištění odpovědnosti za škodu
Na Pankráci 1720 1A/123, 140 21 Praha 4
T +420 224 559 664
F +420 224 551 022
M +420 604 293 672
stanislava.moravcova@ceskapojistovna.cz
http://www.ceskapojistovna.cz

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít