Archiv měsíce: Leden 2022

 

Zvýšení základní slevy na poplatníka od 1.1.2022

Od 1.1.2022 se zvyšuje základní sleva na poplatníka daně z příjmu fyzických osob. Zatímco v roce 2021 byla sleva na poplatníka ve výši 2.320 Kč měsíčně (27.840 Kč za rok), v roce 2022 je základní sleva na poplatníka o 250 Kč měsíčně vyšší, to znamená 2.570 Kč za měsíc (30.840 Kč za rok). Základní slevu na poplatníka upravuje § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP.

Aby si zaměstnanec mohl uplatnit základní slevu na poplatníka, je nutné, aby u svého zaměstnavatele měl učiněné daňové prohlášení. Daňové prohlášení je nutné učinit každý rok do 15. února. V případě, že zaměstnanec nastoupí do zaměstnání, je lhůta pro učinění daňového prohlášení 30 dnů od nástupu.

Program ALFA MZDY AVENSIO

To, že zaměstnanec učinil daňové prohlášení a uplatňuje si základní slevu na poplatníka, nastavíte přes Karta zaměstnance – Osobní údaje – Zaměstnanec – oblast Daň. V poli Prohlášení nastavíte Učiněné daňové prohlášení a zaškrtnete pole Poplatník.

Pole Slevy uplatnit od: se vztahuje k uplatnění měsíčních slev. Buď necháte v tomto poli nastaveno „prázdný“ nebo vyplníte 1. den v měsíci, za který mají být uplatněny měsíční slevy. Pokud byste nastavili jiný než 1. den v měsíci, sleva by se uplatnila až následující kalendářní měsíc. Na toto je nutné dávat pozor zejména v případě, že k vám zaměstnanec nastupuje v průběhu měsíce.

Tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob si můžete vytisknout přímo z programu ALFA MZDY AVENSIO. Jedná se o sestavu č. 982210 – Prohlášení poplatníka daně, kterou najdete v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně – Roční zaměstnance – Prohlášení poplatníka daně.

Uplatnění základní slevy na poplatníka si můžete v programu ALFA MZDY AVENSIO zkontrolovat na záložce Mzdový lístek (Karta zaměstnance – Mzdový lístek) v poli Zvýhodnění a Sleva/Bonus, na záložce Přehled daně (Karta zaměstnance – Přehled daně) ve sloupci Zákl. sleva a dále na záložce Roční zúčtování daně (Karta zaměstnance – Roční zúčtování daně) ve sloupci Zákl. sleva (za předchozí zdaňovací období).

Daňová e-Konference – záznam přednášek

31.3.2022 9.008.6.2022 7.00

 

Vážení zákazníci,
nestačili jste shlédnout přímý přenos konference zaměřené na správné postupy při vyúčtování zálohové a srážkové daně organizace a ročním zúčtování daně zaměstnanců?

Máte stále možnost přednášky Daňové e-Konference shlédnout, stáhnout si studijní materiály a přehrávat si záznamy přednášek až do 30. dubna 2022.

Dozvíte se legislativní souvislosti i novinky v oblasti daní a zjistíte, jak správně využívat program ALFA MZDY AVENSIO. Přednášky proběhly v přímém přenosu ve dvou konferencních dnech 14. 12. 2021 a 18. 1. 2022.


Program Daňové e-Konference

 

1. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

Co je v daních nového, v čem se často chybuje a na co při ročním zúčtování rozhodně nezapomenout, se dozvíte na přednášce Ing. Hanuše Kytlera. Délka přednášky je 180 min.

Obsah
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021
– vyúčtování k dani ze závislé činnosti
– vyúčtování k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
– vypořádání daňových povinností poplatníků po skončení roku
– zaměstnanci s povinností podat daňové přiznání
– zaměstnanci splňující podmínky ročního zúčtování
– uplatnění slev na dani – na manžela, za umístění dítěte, dodatečné uplatnění slev
– daňový bonus na děti
– uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně – úroky z úvěrů, bezúplatná plnění, penzijní a životní pojištění
– přeplatky, nedoplatky z ročního zúčtování
– aktuální informace k přednášené problematice
 

2. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ V PROGRAMU ALFA MZDY AVENSIO

Programátor/analytik Ing. Vladimír Kozák Vám dokonale a v příkladech vysvětlí, jak na roční vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění v programu ALFA MZDY AVENSIO. Délka přednášky je cca 120 min.

3. SPRÁVNÉ POSTUPY VZD a VSD V PROGRAMU ALFA MZDY AVENSIO

Zkušená konzultantka Jana Bošková názorně ukáže správné postupy VZD a VSD v programu ALFA MZDY AVENSIO. Délka přednášky je 50 min.


3 přednášky Daňové e-Konference včetně studijních materiálů nabízíme za 2.500,- Kč bez DPH. Přihlášky zasílejte pomocí tohoto objednávkového formuláře.

OBJEDNAT Daňovou e-Konferenci

 

Potvrzení objednávky s proforma fakturou obdržíte ihned na e-mail, který do objednávky uvedete. Pokud potvrzení objednávky neobdržíte, napište nám na skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, kde to vázne :-).


PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ:
1. Pokud jste některé naše online školení či konferenci již objednávali, při vyplňování kontaktních údajů prosím použijte stejnou e-mailovou adresu jako v předešlé objednávce. Proč? Použijete-li jiný e-mail, systém Vás zařadí jako nového člena ALFA Školy, zašle nové přístupové údaje vázané k této mailové adrese a budete si muset pamatovat z kterého účtu ALFA Školy máte přístup k jednotlivým přednáškám. Je tedy lepší pro objednání školení a konferencí používat vždy jen jednu e-mailovou adresu a mít v ALFA Škole jen jeden účet = jedny přístupové údaje, které si lze jednoduše uložit ve svém prohlížeči.

2. Co potřebujete ke sledování přednášek? Zařízení (PC, tablet, mobil) se stabilním internetovým připojením, reproduktory nebo sluchátky a klidný kout.

3. Pro sledování přednášek doporučujeme používat internetový prohlížeč Google Chrome.

4. V předstihu si u svého IT specialisty ověřte, zda máte povolený přístup na webové stránky vimeo.com.


Děkujeme za pozornost a přejeme Vám nerušené sledování přednášek na webu ALFA Škola!
Váš ALFA Tým


 

Pozastavení programu Antivirus B od 1.1.2022

Na základě usnesení vlády č. 1208 ze dne 29. prosince 2021 dochází s účinností od 1.1.2022 k pozastavení programu Antivirus režim B. Za měsíc prosinec 2021 na příspěvek zaměstnavatelé nárok mají. Důvodem pro pozastavení je analýza nastavení programu a posouzení jeho efektivity.

Připomínám, že program Antivirus B je určen zaměstnavatelům, kteří mají hospodářské potíže kvůli překážkám v práci na straně zaměstnavatele, vzniklých z těchto důvodů:

  • významná část zaměstnanců je na ošetřovném či v karanténě
  • kvůli pandemii se snížila poptávka po jejich produktech či službách
  • mají omezené vstupy nutné k jejich činnosti

Příspěvek je vyplácen zaměstnavatelům ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně pojistného, maximálně však ve výši 29.000 Kč na zaměstnance za kalendářní měsíc.

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Jako podklad pro žádost o příspěvek slouží v programu ALFA MZDY AVENSIO export č. 140109 – Program Antivirus režim B. Ten najdete v menu programu Hlavní nabídka – Zpracování – Exporty – Program Antivirus režim B.

Do exportu program vygeneruje náhrady mzdy z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 ZP, § 208 ZP a § 209 ZP. Tyto překážky zadáte pomocí uživatelských mzdových kódů se systémovými kódy 383 a 385 (§ 207 ZP), 384 a 389 (§ 208 ZP), 388 a 387 (§ 209 ZP). Správné nastavení mzdových kódů si můžete zkontrolovat v Tabulce mezd (Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd).

Důležité je, aby si uživatelé zkontrolovali správnost údajů ve vygenerovaných *.csv souborech a použití správných mzdových kódů.

Zdroje:

www.mpsv.cz

Usnesení vlády č. 1208 ze dne 29.12.2021

Otcovská od 1.1.2022

Na základě zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, dochází s účinností od 1.1.2022 ke změně v otcovské.

Nárok na dávku otcovské poporodní péče má pojištěnec pečující o dítě, kterého je otcem nebo pojištěnec, který převzal dítě do péče, nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (§ 38a odst.1 zákona č. 187/2006 Sb.).

Od 1.1.2022 se prodlužuje podpůrčí doba u otcovské na dva týdny (14 kalendářních dnů). Otcovskou s prodlouženou podpůrčí dobou na dva týdny je možné uplatnit i v případě, že se dítě narodilo 6 týdnů přede dnem, kdy zákon č. 330/2021 Sb. nabyl účinnosti, tedy od 21.11.2021. Otcovská zaměstnanci náleží, pokud na ni nastoupí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo převzetí dítěte do péče. Tato doba se však prodlužuje o kalendářní dny, kdy je dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky a dny hospitalizace spadaly do období 6 týdnů od narození dítěte.

Výše otcovské je 70 % denního vyměřovacího základu za 1 kalendářní den.

Pokud si Váš zaměstnanec u dítěte narozeného 6 týdnů přede dnem účinnosti zákona, to znamená narozeného 21.11.2021 a později, vyčerpal již jeden týden otcovské, má nárok si zažádat ještě o druhý týden (na základě právní úpravy účinné od 1.1.2022).

Program ALFA MZDY AVENSIO

Otcovskou dovolenou zadáte na Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr – Vynětí ze stavu přes tlačítko se třemi tečkami. Otevře se tabulka Přehled vynětí/zařazení mimo výkon služby zaměstnance, kde přes PTM a zvolení možnosti Nový záznam nebo přes tlačítko s plusem můžete zadat typ vynětí. V programu ALFA MZDY AVENSIO jsou pro otcovskou dva typy vynětí: 11- Otcovská + rodičovská dovolená nebo 12 – Otcovská + neplacené volno.

Vynětí 11 – Otcovská + rodičovská dovolená použijete v případě, že zaměstnanec u svého zaměstnavatele čerpá rodičovskou dovolenou po dobu, kdy čerpá dávku nemocenského pojištění, která se nazývá otcovská poporodní péče. Zadáním toho typu vynětí se na záložku Nemocenské vygeneruje doklad 662 – OTCOVSKÁ + RODIČOVSKÁ (systémový kód
713 – OTCOVSKÁ + RODIČOVSKÁ) a 666 – NEMOC OSSZ (systémový kód – 712 – NEMOC OSSZ). Z dokladu 662 – OTCOVSKÁ + RODIČOVSKÁ vytvoříte Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec v tomto období čerpá u zaměstnavatele rodičovskou dovolenou, je za něho po tuto dobu plátcem pojistného stát. Program automaticky vygeneruje Hromadné oznámení zaměstnavatele s kódy M (nástup na rodičovskou dovolenou) a U (ukončení rodičovské dovolené).

Vynětí 12 – Otcovská + neplacené volno použijete pro zadání neplaceného volna, které souvisí s čerpáním dávky nemocenského pojištění otcovská. V takovém případě program hlídá minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění.

Program provádí kontrolu délky čerpání otcovské. U otcovské zadané od 21.11.2021 a později dovolí zadat interval čerpání v délce 14 kalendářních dnů. Pokud by se stalo, že zadáte interval delší než 14 kalendářních dnů, program začne hlásit závažnou chybu, že délka otcovské překračuje zákonem stanovený limit a je nutné délku otcovské opravit. U otcovské zadané před datem 21.11.2021 to byl interval 7 kalendářních dnů.

Zdroje:

Zákon č. 330/2021 Sb., který se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

www.cssz.cz

PLÁN ŠKOLENÍ A KONFERENCÍ 2022

1.1.2022 8.0020.12.2022 15.00

ÚT 18. 1. Druhý přednáškový den Daňové e-Konference – přímý přenos, lektoři AVENSIO
ÚT 25. 1. Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
ÚT 22. 2. Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
ÚT 22.3. Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
ČT 24. 3. Online školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO
– zaměřeno na EVIDENČNÍ LISTY
ST – PÁ 20. 4. – 22. 4. Jarní e-Konference – přímý přenos
ÚT 26. 4. Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
ÚT 24. 5. Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
ÚT 31. 5. Online Školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO
– zaměřeno na ONZ a zaměstnávání Ukrajinců


Měsíce ČERVEN, ČERVENEC a SRPEN:

Školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO probíhají v letních měsících formou výukového videa.

V případě potřeby zajistíme po domluvě také INDIVIDUÁLNÍ školení nad rámec témat probíraných na školení pro začínající uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO. Neváhejte nás kontaktovat.


ÚT 23. 8. Prezenční specializované školení pro školské organizace k programu ALFA MZDY AVENSIO – Olomouc
ST 24. 8. Prezenční specializované školení pro školské organizace k programu ALFA MZDY AVENSIO – Praha
ÚT 30. 8. Prezenční specializované školení pro školské organizace k programu ALFA MZDY AVENSIO – Klatovy
ÚT 20. 9. Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
ST 21. 9. Online Specializované školení pro školské organizace k programu ALFA MZDY AVENSIO
ÚT 25. 10. Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
ČT 27. 10. Online školení pro pokročilé uživatele programu ALFA MZDY AVENSIO*
ÚT 15. 11. Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
ÚT-ST-ČT 22. – 24. 11. Podzimní konference
ÚT 20. 12. Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO
ZMĚNA TERMÍNŮ VYHRAZENA!
*školení pro pokročilé budou TÉMATICKY ZAMĚŘENA. Podrobnosti obdržíte v pozvánce.

Všechna školení budou až do odvolání probíhat online formou v čase od 9:00 do 15:30 hod. s výjimkou specializovaných školení a konferencí, které mohou mít odlišný harmonogram.

Dotazy týkající se přihlášek na školení a mzdové konference nám prosím zasílejte na e-mailovou adresu skola@alfasoftware.cz. Děkujeme.

Mimořádný příspěvek při karanténě/izolaci

Dne 23. prosince nabyl účinnosti zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Tento zákon byl zveřejněn 23. prosince 2021 v částce 226 Sbírky zákonů.

Na základě tohoto zákona náleží zaměstnancům při nařízené karanténě/izolaci za dobu prvních 14 kalendářních dnů mimořádný příspěvek ve výši 370 Kč/kalendářní den. Pokud by však součet náhrady příjmu a mimořádného příspěvku překročil 90 % průměrného výdělku za počet zameškaných hodin, bude na základě § 3 odst. 2 zákona č.  518/2021 Sb. mimořádný příspěvek o tento rozdíl ponížen. Příspěvek vyplácí zaměstnavatel za příslušné období společně s náhradou příjmu za toto období.

Příspěvek náleží zaměstnancům, jejichž karanténa/izolace začala po 30.11.2021 a trvala v den nabytí účinnosti zákona č. 518/2021 Sb., to znamená, pokud ještě trvala dne 23.12.2021. Pokud nejsou splněny tyto podmínky, nárok na mimořádný příspěvek zaměstnanci nenáleží. Nárok na tento příspěvek trvá až do 28.2.2022.

V případě, že na karanténu bezprostředně navazuje izolace, jedná se o jednu sociální událost.

Mimořádný příspěvek při karanténě nebo izolaci náleží zaměstnancům, kterým vzniká při nařízené karanténě nebo izolaci nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr, tedy těm, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Tento příspěvek nelze postihnout exekucí ani výkonem rozhodnutí a je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Karanténa se v programu ALFA MZDY AVENSIO eviduje na Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Nemocenské pomocí uživatelského mzdového kódu 655 – KARANTENA, se systémovým kódem 704 – KARANTÉNA. Izolaci evidujete v programu ALFA MZDY AVENSIO pomocí uživatelského mzdového kódu 651 – NEMOC, se systémovým kódem 700 – NEMOC. V obou případech je nutné mít zaškrtnutou možnost Karanténa/izolace COVID (s mimořádným příspěvkem).

Pokud karanténa nebo izolace začala po 30.11.2021, tedy 1.12.2021 a později a trvala alespoň v den nabytí účinnosti zákona, to znamená 23.12.2021, má zaměstnanec nárok na mimořádný příspěvek při karanténě/izolaci. Ten je automaticky vyplacen na mzdových položkách uživatelským mzdovým kódem 6551 – MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK PŘI KARANTÉNĚ, se systémovým kódem 718 – MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK PŘI KARANTÉNĚ.

Výjimku tvoří uvolnění zastupitelé, u kterých je nutné mimořádný příspěvek ručně vypočítat a zadat na mzdové položky.

Na mzdovém lístku je mimořádný příspěvek v poli Nedaněno.

Zdroj:

zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO

22.2.2022
9.0015.30

Srdečně Vás zveme na online školení Začínáme s programem ALFA MZDY AVENSIO.

Chystáte-li se na Vaše první online školení, nemusíte mít obavy! Potřebujete pouze stabilní připojení k internetu, počítač s reproduktory nebo sluchátky (kamera není potřeba) a klidný kout. Na počítači, ze kterého budete sledovat školení, není nutné mít nainstalovaný program ALFA MZDY AVENSIO. Školení tedy lze sledovat i z pohodlí domova, kde Vás nebude nikdo rušit.


OBJEDNAT ŠKOLENÍ ZAČÁTEČNÍKŮ 22. 2. 2022


Odešlu přihlášku a CO BUDE DÁL? V den připsání školného na účet Alfa Software, s.r.o. obdržíte přihlašovací údaje do členské sekce ALFA Škola, což jsou webové stránky, na kterých budete přímý přenos školení sledovat. Jsou zde k dispozci také studijní materiály k vytištění. Během výkladu budete s lektorkou komunikovat písemně pomocí tzv. chatu. K přihlášení na web ALFA Škola a pro sledování školení DOPORUČUJEME použít internetový prohlížeč Google Chrome.


KDY ŠKOLENÍ PROBĚHNE? V úterý 22. 2. 2022 od 9:00 do cca 15:30 hodin
CENA: 2.500 Kč bez DPH, tj. 3.025 Kč včetně DPH
(v ceně jsou studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celé školení či jeho části znovu ze ZÁZNAMU, a to po dobu 14 dní od uskutečnění jeho online přenosu)


KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO?
Všem mzdovým účetním, které ve mzdovém a personálním systému ALFA MZDY AVENSIO začínají i těm, kteří v něm již pracují, ale nejsou si jistí, zda vše dělají správně a efektivně.

CO SE DOZVÍTE?
Jak program ALFA MZDY AVENSIO vypadá a co vše umí
Jak se program ALFA MZDY AVENSIO ovládá + klávesové zkratky
Jak se přihlásit do databáze a jak si změnit heslo
Jak zadat nového zaměstnance
Jak zadat pracovní poměr nebo více pracovních poměrů zaměstnance
Jak zadat praxi u zaměstnanců
Jak zadávat jednotlivé složky mzdy
Jaké tiskové sestavy program nabízí
Jak vytisknout povinné sestavy, mzdové lístky, evidenční listy
Jak provést odvody
Jak provést zálohu databáze a nastavit automatické zálohování
Jak zpracovat závěrku měsíce
Jak hledat v nápovědě a kde najít dokumentaci k programu a mnoho dalšího.


Přihláškový formulář – školení 22. 2. 2022


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po odeslání objednávkového formuláře obratem obdržíte na Váš e-mail uvedený v objednávce proforma fakturu. Pokud se tak nestane, napište nám na e-mail skola@alfasoftware.cz a my zjistíme, co se nepovedlo. Na školení je potřeba se přihlásit a provést úhradu školného tak, aby nejpozději 24 hodin před zahájením výuky byla připsána na náš účet! Jen tak Vám budeme moci včas zpřístupnit stránku na webu ALFA Škola, kde online školení probíhá. Děkujeme za pozornost.
Váš ALFA Tým.

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

Alfa Software, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít