Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Změna v náhradním výživném

Od 1. listopadu 2023 dochází ke změně ve výplatě náhradního výživného. Změna se týká především počtu možných výplat této dávky.  Je tomu tak na základě zákona č. 322/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném.

Náhradní výživné

Od 1. listopadu 2023 dochází ke změně ve výplatě náhradního výživného. Změna se týká počtu možných výplat této dávky. Je tomu tak na základě zákona č. 322/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném.

Nárok na výplatu náhradního výživného

S účinností od 1. listopadu 2023 zaniká nárok na výplatu náhradního výživného po 48 výplatách této dávky. Doposud zanikal nárok již po 24 výplatách náhradního výživného.

Výplata náhradního výživného na základě přechodných ustanovení

Pokud oprávněná osoba vyčerpala 24 výplat náhradního výživného podle znění účinného do 31. října 2023, náleží jí výplata náhradního výživného v období od 1. července 2023 do 31. října 2023 zpět bez žádosti, pokud tato oprávněná osoba splňuje podmínky nároku na tuto dávku. Podmínkou je, aby tato osoba do konce listopadu 2023 prokázala výši uhrazeného náhradního výživného za období 4 kalendářních měsíců předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byla vyplacena 24. výplata náhradního výživného podle znění zákona 588/2020 Sb. účinném do 31. října 2023.

Výše náhradního výživného pro období od 1. července 2023 do 31. října 2023 se vypočítá z měsíčního průměru částek stanovených jako rozdíl mezi měsíční výší výživného určené v exekučním titulu a částečného plnění výživného v příslušném měsíci. Tento průměr se zjišťuje za 4 kalendářní měsíce přecházející kalendářním měsícům, za které se nárok prokazuje a uplatňuje.

Počet výplat náhradního výživného, které oprávněná osoba vyčerpá v období od 1. července 2023 do 31. října 2023 se započítá do limitu 48 výplat náhradního výživného podle znění zákona č. 588/2020 Sb, účinného od 1. listopadu 2023. Počet výplat náhradního výživného, které oprávněná osoba obdržela podle znění zákona č. 588/2020 Sb. účinného do 31. října 2023 se započte do celkového limitu 48 výplat na základě nové účinnosti zákona platné od 1. listopadu 2023.

TIP: Další informace k náhradnímu výživnému a jak postupovat v případě podání žádosti se dočtete v blogovém článku ze dne 16. května 2023.


Program AVENSIO SW

V programu AVENSIO SW se exekuce na náhradní výživné zadává na záložce Srážky (Karta zaměstnance – záložka Srážky) jako druh srážky Exekuce přednostní. Typ exekuce je Náhradní výživné.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn