Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Jaké změny má přinést konsolidační balíček?

Konsolidační balíček
Konsolidační balíček prošel třetím čtením parlamentu a byl odeslán do Senátu ČR. Teď už jen zbývá schválení senátem a podpis prezidenta republiky.
Jak se změny, které přináší konsolidační balíček, dotknou zaměstnavatelů a zaměstnanců?

Nemocenské pojištění

Konsolidační balíček zavádí odvod nemocenského pojištění pro zaměstnance a to ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu. Doposud platí nemocenské pojištění za zaměstnance zaměstnavatel a to ve výši 2,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance.

Změna ve výpočtu daně z příjmu fyzických osob

V současné době je progresivní způsob zdanění příjmu z fyzických osob a to dvěma sazbami.

V letošním roce je první sazba daně ve výši 15 % pro část základu daně do výše 4násobku průměrné mzdy v tomto roce (161.296 Kč měsíčně). Druhá sazba je 23 % pro část základu daně, která přesahuje 4násobek průměrné mzdy v tomto roce (nad 161.296 Kč měsíčně).

Od roku 2024 by měly sazby daně z příjmů fyzických osob zůstat ve stejné výši, tedy 15 % a 23 %, ale hranice, od které se bude odvádět vyšší sazba, tedy 23%, se sníží na 3násobek průměrné mzdy v daném kalendářním roce.

Zrušení některých daňových slev

Další změnou konsolidačního balíčku je zrušení některých daňových slev. Které slevy na dani má konsolidační balíček zrušit?

Od nového roku již nebude možné uplatnit slevu na studenta a slevu za umístění dítěte, „tzv. školkovné“, které se uplatňuje při ročním zúčtování daně.

V současné době má osoba, která je podle § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, osobou připravující se na budoucí povolání, nárok uplatnit si slevu na studenta ve výši 4.020 Kč ročně, respektive 335 Kč měsíčně.

Slevu za umístění dítěte, „tzv. školkovné“, si může nyní poplatník daně z příjmu fyzických osob uplatnit ve výši na základě prokazatelně vynaložených nákladů, nejvýše však ve výši minimální mzdy za rok 2023 (17.300 Kč) za každé vyživované dítě.

Sleva na manžela/manželku pouze za určitých podmínek

Co se týče slevy na manžela/manželku, případně registrovaného partnera/registrovanou partnerku, změní se od roku 2024 podmínky nároku na tuto daňovou slevu.
Sleva bude moci být uplatněna pouze na manžela nebo na manželku pečující o dítě do tří let věku.

Používání služebního vozidla k soukromým účelům

Pokud má zaměstnanec možnost používat služební vozidlo k soukromým účelům, jedná se o nepeněžní příjem tohoto zaměstnance, ze kterého je nutné provést přidanění. A to za každý započatý měsíc, kdy bylo vozidlo zaměstnanci poskytnuto pro soukromé účely.

  • Nyní je výše přidanění 1 % ze vstupní ceny vozidla (u vozidel, které nespadají do kategorie nízkoemisní a bezemisní).
  • U nízkoemisních vozidel je sazba přidanění 0,5 %.
  • Konsolidační balíček zavádí sazbu přidanění ve výši 0,25 % ze vstupní ceny bezemisního vozidla.

V případě, že zaměstnanec během kalendářního měsíce použije více vozidel pro soukromé účely, je jeho nepeněžním příjmem procentuální část z nejvyšší vstupní ceny použitého vozidla.
Je-li částka vypočtená výše uvedeným způsobem nižší než částka 1.000 Kč, pak se stává nepeněžním příjmem zaměstnance částka 1.000 Kč.

Limit pro benefity zaměstnanců

Daňové osvobození zaměstnaneckých benefitů má být od roku 2024 do výše poloviny průměrné mzdy v souhrnu za všechny benefity. Benefity osvobozené od daně z příjmu fyzických osob jsou uvedeny v § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Náhrada při DPN a karanténě bude hrazena z finančních prostředků určených na platy zaměstnanců

V současné době jsou náhrady platů za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců a karanténu vypláceny z finančních prostředků mimo těch, které jsou určené na platy. Nově mají být náhrady za DPN a karanténu hrazeny právě z objemu finančních prostředků, které jsou určeny na platy zaměstnanců.

Účast na sociálním pojištění zaměstnanců činných na DPP

U zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce má dojít na základě konsolidačního balíčku ke změně účasti na pojištění.

Zaměstnanci pracující na základě DPP u jednoho zaměstnavatele budou mít hranici pro účast na sociálním pojištění 25 % průměrné mzdy v úhrnu všech DPP u zaměstnavatele.

Pokud má zaměstnanec více DPP u více zaměstnavatelů, bude účast na pojištění v momentě, kdy úhrn příjmů z těchto DPP překročí hranici 40 % průměrné mzdy.

Dohody bude evidovat ČSSZ. Pojistné by měl zaměstnavatel platit z hlediska odvodu za zaměstnavatele po oznámení ze strany ČSSZ, že úhrn příjmů z DPP překročil danou hranici. Zaměstnanec by si pojistné měl řešit sám za sebe s ČSSZ.

Co se týká dohod konaných mimo pracovní poměr, ještě existuje mnoho otazníků. My však veškeré změny sledujeme a budeme Vám přinášet aktuální informace.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn