Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Náhradní výživné nejen z pohledu srážek ze mzdy

náhradní výživné a srážky ze mzdy

Náhradní výživné je sociální dávka, o kterou může požádat nezaopatřené dítě nebo jeho zákonný zástupce. Výše náhradního výživného je rovna rozdílu měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu a částečného plnění v daném měsíci, přičemž maximální měsíční výše výživného je 3 000 Kč. Dávka se vyplácí po dobu maximálně 24 měsíců.

Náhradní výživné

Dne 1. 7. 2023 to budou již dva roky, kdy může oprávněný, kterým je nezaopatřené dítě, žádat Úřad práce o sociální dávku, kterou je náhradní výživné. Podmínkou pro poskytnutí této sociální dávky je to, že osoba, která má vůči nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, tuto povinnost neplní. Jen pro úplnost uvádím, že náhradní výživné upravuje zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů

Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je nezaopatřené dítě podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, které má trvalý pobyt na území České republiky. Podle § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře je nezaopatřeným dítětem dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26. let věku jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto zákona upravuje zákon upravující organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Výše náhradního výživného

Výše náhradního výživného je rovna rozdílu měsíční dávky výživného, která je určena exekučním titulem, a částečného plnění v daném měsíci. Maximální měsíční výše výživného je 3.000 Kč. Vyplácí se maximálně po dobu 24 měsíců a výše náhradního výživného se stanovuje na období 4 kalendářních měsíců.

Podání žádosti

O náhradní výživné si musí oprávněná osoba, případně její zákonný zástupce, podat žádost. Formulář najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let je nutné nezaopatřenost dítěte doložit ještě jedním z následujících dokladů:

  • Potvrzení o studiu
  • Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte
  • Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  • Potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku

Vyplacení dávky náhradního výživného

Náhradní výživné vyplácí stát prostřednictvím Úřadu práce a následně tyto prostředky vymáhá na povinném prostřednictvím výkonu rozhodnutí.

Náhradní výživné jako srážka ze mzdy

Z pohledu srážek ze mzdy je náhradní výživné exekucí přednostní. V rámci druhé třetiny funguje při provádění srážek ze mzdy tzv. „pravidlo přednosti“. Z druhé třetiny jsou tedy nejprve uspokojovány běžné výživné, dlužné výživné a po uspokojení těchto pohledávek se uspokojuje náhradní výživné. V rámci první třetiny je při uspokojování srážek rozhodující datum doručení prvnímu plátci mzdy.

TIP: Chcete si osvojit správné postupy nejen při výpočtu specifických srážek ze mzdy? Kompletní výklad, užitečné tipy a příklady z praxe najdete v ALFA AKADEMII.


Program AVENSIO SW

V programu AVENSIO SW se exekuce na náhradní výživné zadává na záložce Srážky (Karta zaměstnance – záložka Srážky) jako druh srážky Exekuce přednostní. Typ exekuce je Náhradní výživné.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým