Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Aktuality

Srážky ze mzdy

Rubriky

Náhradní výživné nejen z pohledu srážek ze mzdy

Náhradní výživné je sociální dávka, o kterou může požádat nezaopatřené dítě nebo jeho zákonný zástupce. Výše náhradního výživného je rovna rozdílu měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu a částečného plnění v daném měsíci, přičemž maximální měsíční výše výživného je 3 000 Kč. Dávka se vyplácí po dobu maximálně 24 měsíců.