Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

SEMINÁŘ Personalistika pro školy BRNO

Zveme Vás do Brna na SEMINÁŘ „Personalistika pro školy a školská zařízení“

Uslyšíte odborný výklad pracovněprávních předpisů souvisejících se školskou legislativou, z nichž některé vyvolávají výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné interpretace. Obsahem semináře bude diskuze nad těmito problémy s důrazem na specifika řízení škol a školských zařízení.

Výklad bude zaměřen zejména na:
• Podmínky navazování nových pracovněprávních vztahů;
• předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků;
• prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků;
• uplatnění pracovního řádu v podmínkách aplikace školských zákonů;
• vztah zaměstnavatele a zřizovatele ve školské praxi;
• rozdíly práce přesčas a práce nad úvazek pedagogických pracovníků;
• rozvržení a evidenci pracovní doby, přestávky v práci pedagogických pracovníků;
• práce pedagogického pracovníka mimo pracovní poměr;
• závodní stravování a mnoho dalšího.

Dostatečný čas bude vyhrazen diskuzi o probíraných tématech a odpovědím na dotazy posluchačů.

LEKTOR: PhDr. Mgr. Jiří Valenta (akreditovaný lektor vzdělávacích projektů MŠMT a poradce v oblasti řízení škol a školských zařízení)

Využijte možnost zaslat lektorovi své dotazy či připomínky přímo v přihlášce. Předem zaslaným dotazům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost a Vaše témata budou zařazena do programu semináře.

Každý účastník semináře obdrží pracovní materiály a bude pro něj připraveno malé občerstvení.

KDY? 22. 9. 2017 (9-14 hod.)
KDE? Hotel Continental Brno, mapa

CENA školení je 1.936 Kč/ osobu tj 1.600 Kč bez DPH.

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je 15. 9. 2017

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn