Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zastropování důchodového věku na 65 let

Na základě novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění dochází, mimo jiné, s účinností od 1.1.2018 k tzv. zastropování důchodového věku na 65 let. Novela, tj. zákon č. 203/2017 Sb. ze dne 8.6.2017, byla v částce 72 Sbírky zákonů zveřejněna dne 12.7.2017.

Pro pojištěnce narozené po roce 1971 bude bez ohledu na jejich pohlaví a u žen bez ohledu na počet vychovaných děti činit důchodový věk 65 let.

U pojištěnců narozených v letech 1936 až 1971 se důchodový věk stanoví podle pohlaví a u žen také podle počtu vychovaných dětí na základě tabulky důchodového věku, která tvoří přílohu zákona o důchodovém pojištění – viz níže.

Pro úplnost uvádím, že jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936, činí důchodový věk u mužů 60 let; u žen 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí; 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti; 55 let, pokud vychovaly dvě děti; 56 let, pokud vychovaly jedno dítě; nebo 57 let (viz ustanovení § 32 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění).

Jak vyplývá z tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8.6.2017, bude se důchodový věk pravidelně každých pět let aktualizovat, a to podle zprávy o důchodovém systému se zřetelem na demografickou situaci a na očekávaný populační a ekonomický vývoj, kterou vládě předloží MPSV. Vláda tak bude informována, jak se vyvíjí doba dožití a průměrná doba strávená v důchodu, aby mohla včas rozhodnout o případné změně důchodového věku.

Příloha k zákonu o důchodovém pojištění platná od 1.1.2018:

Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn