Výše odstupného ve vazbě na délku pracovního poměru u zaměstnavatele

 

Zaměstnanec, kterému skončil pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou pro organizační změny (zákoník práce § 52 písmeno a až c), tj. v případě, kdy se zaměstnavatel či jeho část ruší, přemísťuje se zaměstnavatel nebo jeho část, stane-li se zaměstnanec nadbytečným, má nárok na odstupné dle § 67 odstavce 1.

Novelou zákoníku práce (tj. zákona č. 262/2006 Sb.) s účinností od 01. 01. 2012 bylo do zákoníku práce vloženo odstupňování výše odstupného podle délky trvání pracovního poměru u zaměstnavatele, a to v případech:

a) Trval-li pracovní poměr alespoň 2 roky, má nárok zaměstnanec při skončení pracovního poměru na nejméně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku.

b) Trval-li pracovní poměr alespoň 1 rok a méně než 2 roky, činní odstupné nejméně dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku.

c) Trval-li pracovní poměr méně než 1 rok, přísluší nejméně jeden násobek průměrného měsíčního výdělku.

Je-li u zaměstnance uplatněno konto pracovní doby (§ 86 odstavec 4), zvyšuje se odstupné o trojnásobek průměrného měsíčního výdělku.

Nárok na odstupné je i v případě, že je dána výpověď ze strany zaměstnavatele nebo skončení pracovního poměru dohodou z důvodu podle § 52 písmene d), tedy pro zdravotní nezpůsobilost způsobenou pracovním úrazem, ohrožením nebo onemocněním nemocí z povolání. Odstupné náleží zaměstnanci ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předcházejícího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla 6 měsíců.

V kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu zaměstnavatele lze zvýšit odstupné, popřípadě stanovit další podmínky, za nichž zaměstnanci zvýšené odstupné náleží.

Zvýšené odstupné může zaměstnavatel vázat na podmínky, např. na rozvázání pracovního poměru dohodou, kdy na jejím základě pracovní poměr skončí dříve, než by skončil při výpovědi uplynutím nejméně dvouměsíční výpovědní doby, nebo na dobu trvání pracovního poměru u zaměstnavatele, apod. Při stanovení podmínek, za nichž přísluší zvýšené odstupné, musí být respektovány obecné zásady, které musí být uplatňovány v pracovněprávních vztazích, tj. např. zásadu rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jakékoliv diskriminace zaměstnanců.

Odstupné se vyplácí po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodli na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru, nebo naopak na pozdějším termínu výplaty.

Do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojistného se odstupné nezahrnuje, a to bez ohledu na jeho výši (jinými slovy: z odstupného poskytovaného ve vyšší částce, než je zákonem stanovená minimální, se pojistné neplatí).

Odstupné podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti.

Jaké máte Vy zkušenosti s vyplácením odstupného?

3 komentáře: “Výše odstupného ve vazbě na délku pracovního poměru u zaměstnavatele”

  1. Vaclav Krajnak napsal:

    Snažíme se vždy domluvit individuálně. Pokud člověk z firmy musí odejít, buď je nevýkonný a odstupné si tedy ani nezaslouží nebo pro něj není práce a v tom případě, se snažíme pomoci najít jiné místo nebo něco vymyslet. Nejsem příznivcem dostávání peněz „zadarmo“.

  2. Vaclav Krajnak napsal:

    Snažíme se vždy domluvit individuálně. Pokud člověk z firmy musí odejít, buď je nevýkonný a odstupné si tedy ani nezaslouží nebo pro něj není práce a v tom případě, se snažíme pomoci najít jiné místo nebo něco vymyslet. Nejsem příznivcem dostávání peněz „zadarmo“.

  3. Kuželková napsal:

    Jak je to s vracením odstupného, pokud se zaměstnanec po vyplacení 3 měsíčního odstupného zpátky za 2 měsíce vrátí do organizace – přepočítává se na třetiny, nebo na počet dní?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít