Odvod zdravotního pojištění z Dohod o provedení práce

 

Od 01. 01. 2012 je účinný zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem je novelizován § 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném a zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále od 01. 01. 2012 je účinný zákon č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který v § 6 odst. 3 nově upravuje účast na nemocenském pojištění zaměstnanců vykonávajících více krátkodobých zaměstnání (tj. zaměstnání, které nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 kalendářních dnů) u téhož zaměstnavatele a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu, tedy částku potřebnou pro vznik účasti na nemocenském pojištění.

Dle platného znění ustanovení §5 písm. a) bod 3 zákona č. 48/1997 Sb. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou, osoby činné na základně dohody o provedení práce, která v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění.

Podle §7 a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., je osoba činná na základě dohody o provedení práce účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, v nichž jí byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10.000 Kč.

Podle §7a odst. 3 téhož zákona se pak pro účely nemocenského pojištění stanoví. Že zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce je účasten nemocenského pojištění též, jestliže vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů z těch dohod dosáhl v kalendářním měsíci vyšší než 10.000 Kč. Současně se pak v tomto ustanovení uvádí, že v případě zúčtování příjmů plynoucího až po skončení takové dohody se tento příjem pro účely nemocenského pojištění považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž toto zaměstnání skončilo.

Pokud v jednom kalendářním měsíci pojištěnec vykonává u téhož zaměstnavatele více Dohod o provedení práce, z hlediska odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění se výše dosaženého příjmu posuzuje u každé Dohody o provedení práce samostatně, tj. příjmy z více takových dohod se pro účely veřejného zdravotního pojištění nesčítají.

Obdobně se postupuje z hlediska odvodu pojistného veřejného zdravotního pojištění i v případě, kdy pojištěnec vykonává v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele činnost na základě více dohod o pracovní činnosti, z nichž žádná netrvala déle než 14 kalendářních dní. Výše příjmu z každé takové dohody o pracovní činnosti se posuzuje samostatně a tyto příjmy se pro účely veřejného zdravotního pojištění nesčítají.

Jaké máte zkušenosti vy s uvedenými odvody?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít