Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zvýšení náhrady mzdy a nemocenských dávek pro rok 2018 – nové redukční hranice

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) platných v roce 2018.

 Na základě Sdělení MPSV ze dne 13.10.2017 vydaného pod č. 349/2017 Sb. v částce 120 Sbírky zákonů dne 24.10.2017 bude v roce 2018 činit:

  • první redukční hranice pro úpravu DVZ 1 000 Kč,
  • druhá redukční hranice pro úpravu DVZ 1 499 Kč,
  • třetí redukční hranice pro úpravu DVZ 2 998 Kč.

Tyto redukční hranice budou mít vliv na výpočet dávek nemocenského pojištění (nemocenského, otcovské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství).

Z uvedených redukčních hranic se také vychází při stanovení redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě zaměstnanců, kterou jim poskytuje zaměstnavatel po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Příslušná redukční hranice, stanovená pro účely nemocenského pojištění, se vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Z toho vyplývají tyto redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2018:

  • první redukční hranice = 175 Kč (0,175 x 1 000 Kč),
  • druhá redukční hranice = 262,33 Kč (0,175 x 1 499 Kč),
  • třetí redukční hranice = 524,65 Kč (0,175 x 2 998 Kč).

Přehled redukčních hranic v letech 2013 až 2017 (ND = nemocenské dávky, NM = náhrada mzdy) – viz tato tabulka:

Pro úplnost uvádím, že jsou redukční hranice odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, tj. pro rok 2018 jde o vyměřovací základ za rok 2016) a tzv. přepočítacího koeficientu (stanoveného taktéž pro každý rok). Všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient stanovuje vláda svým nařízením. Tyto hodnoty byly pro rok 2018 stanoveny nařízením vlády č. 343/2017 Sb. ze dne 25.09.2017 zveřejněným v částce 117 Sbírky zákonů dne 19.10.2017: výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 činí 28 250 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 činí 1,0612.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn