Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Nové povinnosti nemocných uchazečů o zaměstnání od října 2017

S účinností od 1. října letošního roku se zavedl tzv. režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání, a to na základě novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti provedené zákonem č. 206/2017 Sb.

Podle ustanovení § 5 písm. h) zákona o zaměstnanosti se pro jeho účely rozumí režimem dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu povinnost uchazeče o zaměstnání

  1. zdržovat se v místě pobytu uvedeném v potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a
  2. dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

Se zavedením tohoto režimu souvisí i nové povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to:

  • dodržovat režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu (zdržovat se v místě pobytu uvedeného v potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání, dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek),
  • oznámit důvody (nemoc, úraz, ošetření, vyšetření), pro které dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, nejpozději v den, kdy mu bylo vydáno Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo v den uskutečnění ošetření/vyšetření,
  • doložit nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne vydání Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo Potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení tyto důvody příslušným potvrzením.

Závazné vzory Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazuPotvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení stanovilo podle ustanovení § 21 odst. 9 zákona o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou č. 346/2017 Sb. ze dne 13.10.2017 zveřejněné v částce 119 Sbírky zákonů dne 20.10.2017.

Obě potvrzení se vydávají na žádost uchazeče o zaměstnání. Tato potvrzení by si měl uchazeč o zaměstnání nechat vydat, pokud je nemoc, úraz, ošetření nebo vyšetření překážkou pro plnění povinností vyplývajících z evidence na Úřadu práce České republiky.

Co se týče Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu, tak lékař vydá 3 vyhotovení, z nichž jedno doloží uchazeč o zaměstnání ve lhůtě shora uvedené Úřadu práce ČR, druhé si ponechá do doby ukončení jeho dočasné neschopnosti, které poté (tj. po potvrzení data ukončení dočasné neschopnosti) také doloží Úřadu práce ČR. Třetí vyhotovení si ponechává lékař.

Ohledně Potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení pak platí, že lékař vydá 2 vyhotovení. Jedno doloží uchazeč o zaměstnání Úřadu práce ČR a druhé si ponechává lékař.

Dodržování režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání bude kontrolovat Úřad práce ČR.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn