Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018

Účinnost od 1. ledna 2018:

Zvýšení nemocenského

– od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“) nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“)

– od 61. kalendářního dne DPN nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 72 % DVZ

Poznámka: Do 30. kalendářního dne trvání DPN nebo karantény činí výše nemocenského jako dosud, tj. 60 % DVZ.

Ke změně dochází na základě novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, provedené zákonem č. 259/2017 Sb.

Více informací také viz blogový článek z 18.9.2017.

 

Účinnost od 1. února 2018:

Zavedení dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovské

– nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů,

– nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže takové dítě nedosáhlo 7 let věku,

– výše dávky činí 70 % DVZ,

– výplata náleží za dobu 7 kalendářních dnů bez přerušení,

– o dávku je možné nejdříve dne 1. 2. 2018 požádat ohledně dětí narozených nebo převzatých do péče nejdříve dne 21. 12. 2017,

– pro volno v zaměstnání využijí otcové rodičovskou dovolenou.

Ke změně dochází na základě novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, provedené zákonem č. 148/2017 Sb.

Více informací také viz blogový článek z 14.7.2017.

 

Účinnost od 1. června 2018:

Zavedení dávky dlouhodobé ošetřovné

Podmínky pro nárok:

– u ošetřované osoby muselo dojít k závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň 7 denní hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů,

– ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě,

– ošetřující osobou mohou být rodinní příslušníci vyjmenovaní v zákoně, aniž by žili s ošetřovaným v domácnosti; žití v domácnosti bude však vyžadováno u jiné fyzické osoby (např. druha, družky)

– u ošetřující osoby bude vyžadována čekací doba; nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních 4 měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních 3 měsících,

– ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost,

– v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující osoby libovolně střídat v ošetřování osoby vyžadující dlouhodobou péči,

– dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného DVZ maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není poskytována (např. z důvodu další hospitalizace),

– nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne ošetřující osobě nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče,

– zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání, pouze pokud mu brání závažné provozní důvody.

Ke změně dochází na základě novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, provedené zákonem č. 310/2017 Sb.

 

zdroj: www.mpsv.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým