Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna příštího roku

Minimální měsíční mzda se od 1. ledna příštího roku zvýší o 700 Kč ze současných 8.500 Kč na 9.200 Kč a minimální hodinová mzda se zvýší z 50,60 Kč na 55 Kč pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních věcí Mgr. Michaelou Marksovou totiž schválila vláda na svém jednání minulý týden v pondělí dne 15. září (usnesení vlády č. 745, nařízení vlády č. 204/2014 Sb.).

Nařízení také počítá s valorizací nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, jimž je za práci poskytován plat.

Zvýšení uvedených minim se netýká zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidních důchodů; pro tyto osoby nadále zůstane minimální mzda 8.000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.

Připomínám, že minimální mzda byla mezi lety 2007 až 2013 zmrazena, její poslední zvýšení proběhlo minulý rok v srpnu (o 500 Kč z původních 8.000 Kč na současných 8.500 Kč).

Pro úplnost uvádím, že právo zaměstnanců na minimální a zaručenou mzdu upravuje ustanovení § 111§ 112 zákoníku práce.

Program AVENSIO Software:

Seznam zaměstnanců, jejichž mzda nedosahuje výše minimální a (nebo) zaručené mzdy vytisknete pomocí sestavy 011200_Minimální mzda uložené v menu Hlavní nabídka – Sestavy – Rekapitulace. Doporučujeme sestavu tisknout až po zadání veškerých složek mzdy.

Pro doplatek do minimální / zaručené mzdy u pracovního poměru zaměstnance se používá na mzdových položkách kód 701 – DOPL. MIN. MZDA, případně jiný uživatelem zadaný kód. Důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 30.

Pro doplatek do minimální (zaručené) mzdy u DPČ a DPP se používá na mzdových položkách kód 7010 – DOPL. MIN. MZDA OON, případně jiný uživatelem zadaný kód. Důležité je, aby takový uživatelský kód měl nastaven systémový kód 31.

Více informací získají všichni uživatelé programu AVENSIO Software v dokumentu „Rekapitulace – přehled sestav“ – viz menu Soubory nápovědy – Sestavy.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn