Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Komunální a senátní volby 2014

Volby do zastupitelstev obcí, městských obvodů a částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí a dále volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR (tedy pouze v některých volebních obvodech) se uskuteční dnes, tj. 10. říjnaod 14.00 do 22.00 hodin a zítra, tj. v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. V případě konání 2. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční v pátek dne 17. října a v sobotu 18. října 2014.

Volby byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky č. 112/2014 Sb. ze dne 12.06.2014

Nároky členů okrskové volební komise

Podle ustanovení § 62 zákona č. 491/2001 Sb.  a § 82 zákona č. 247/1995 Sb. má člen okrskové volební komise (dále jen „OVK“) nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce.

Člen OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

Zákon nestanoví povinnost refundace ze strany správních orgánů – ta je ale dána v ustanovení § 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce. Zaměstnavatel člena OVK (který byl v nezbytně nutném rozsahu uvolněn ze zaměstnání) se tedy může následně obrátit na příslušný obecní, resp. městský úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy/platu.

Zvláštní odměna a náhrada ušlého výdělku

Podle ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 59/2002 Sb., přísluší za výkon funkce při volbách do zastupitelstev obcí zvláštní odměna:

členovi OVK ve výši 1.300,– Kč,

zapisovateli OVK ve výši 1.500,– Kč,

předsedovi OVK ve výši 1.600,– Kč.

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v tytéž dny společně s volbami do Senátu Parlamentu ČR, zvyšuje se odměna za výkon funkce předseda a člena okreskové volební komise o 400 Kč, v případě konání dalšího kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o dalších 200 Kč.

Podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 59/2002 Sb.ustanovení § 12 vyhlášky č. 233/2000 Sb. přísluší členovi OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru podobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, kromě shora uvedené odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,– Kč za hodinu, nejvýše však 340,– Kč za den.

Podle ustanovení § 1 odst. 3 vyhlášky č. 59/2002 Sb.ustanovení § 12 odst. 5 vyhlášky č. 233/2000 Sb. , vyplatí shora uvedenou odměnu a případnou paušální náhradu ušlého výdělku obecní úřad, městský úřad, … do 30 dnů po ukončení činnosti OVK.

Činnost OVK je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí (viz ustanovení § 52 zákona č. 491/2001 Sb.), resp. patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb do Senátu Státní volební komisí (viz ustanovení § 77a odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.).

V případě, že se předseda nebo člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.

Odvody z odměn členů OVK

Zdravotní pojištění

Odměny členů OVK nepodléhají odvodu ZP, a to na základě ustanovení § 5 písm. a) bod 7. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Sociální pojištění

Od 1.1.2014 jsou podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, poplatníky pojistného všichni, jejichž příjem je daněn podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Účastni pojištění mohou tedy být i členové volebních komisí, a to v měsících, kdy dosáhnou rozhodného příjmu (pro rok 2014 je rozhodný příjem 2.500,– Kč). Je to stejné jako u zaměstnání malého rozsahu. V případě, že existují 2 (nebo více) zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele – příjmy se sčítají (viz ustanovení § 7 odst. 4 zák. č. 187/2006 Sb.).

Z odměn členů OVK se tedy bude pojistné na sociální zabezpečení odvádět za podmínky, že jejich odměna v jednom měsíci dosáhne rozhodný příjem 2.500,– Kč, anebo tuto hranici dosáhne součet příjmů, pokud bude člen OVK u zaměstnavatele vykonávat více činností malého rozsahu.

Daň

Odměna člena OVK je zdaňována podle ustanovení § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Z odměny bude odvedena vždy zálohová daň, neboť srážková daň se od 01.01.2014 vybírá pouze z příjmů plynoucích z dohod o provedení práce do měsíční výše 10.000,– Kč při nepodepsaném daňovém prohlášení (a u autorských honorářů do 10.000,– Kč měsíčně).

Poznámka: Pro uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software je k dispozici dokument obsahující mimo jiné doporučený postup při zadávání odměn členů OVK v tomto programu: Komunální a senátní volby z pohledu mzdové účetní 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým