Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zrušení povinné elektronické komunikace s ČSSZ

Z tiskové zprávy ČSSZ uveřejněné na jejích webových stránkách dne 07.11.2014 vyplývá, že novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, OSVČ a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou.

To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy.

ČSSZ však nadále preferuje elektronické zasílání tiskopisů a jejím cílem je podporovat elektronizaci u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají.

Připomeňme si, že povinnost elektronické komunikace s ČSSZ byla schválena zákonem č. 470/2011 Sb., a to pro všechny zaměstnavatele, OSVČ a ošetřující lékaře včetně zdravotnických zařízení. V druhé polovině roku 2013 rozhodl ústřední ředitel ČSSZ o udělení výjimky z povinné elektronické komunikace všem uvedeným skupinám pro rok 2014 a v případě lékařů i pro rok 2015.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Způsoby elektronického podání pro zaměstnavatele ve vztahu k ČSSZ naleznete zde.

Program AVENSIO Software je samozřejmě na elektronickou komunikaci nejen s ČSSZ, ale také se zdravotními pojišťovnami a Finanční správou ČR již několik let připraven a umožňuje níže uvedená podání zaměstnavatele uložit do souboru v odpovídajícím formátu a s potřebnou strukturou.

Uživatelé uvedeného mzdového a personálního programu tedy mohou elektronicky odesílat:

České správě sociálního zabezpečení:

 • Přehled o výši pojistného,
 • Oznámení o nástupu (skončení) do zaměstnání,
 • Evidenční list důchodového pojištění,
 • Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Jednotlivým zdravotním pojišťovnám:

 • Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele,
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele

Finanční správě ČR:

 • Vyúčtování zálohové daně,
 • Vyúčtování srážkové daně,
 • Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření,
 • Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření,
 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření.

Možnosti vyexportování dat do výstupních souborů jednotlivých podání jsou pro uživatele programu AVENSIO Software k dispozici v dokumentu „Elektronická podání“ uloženém v menu Nápověda – Soubory nápovědy – Speciální činnosti v programu.

 

 

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn