Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Neomluvená absence a odvod ZP

Výpočet zdravotního pojištění při neomluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci, resp. stanovení vyměřovacího základu upravuje ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění.

Z hlediska placení pojistného a stanovení vyměřovacího základu zaměstnance je důležité, jak dlouho taková neomluvená absence trvá:

Neomluvená absence po celý kalendářní měsíc

Vyměřovacím základem pro placení pojistného na ZP je minimální mzda zaměstnanců v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou, která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se pojistné platí (do 31.12.2014 = 8500 Kč, od 1.1.2015 = 9200 Kč) .

Neomluvená absence po část kalendářního měsíce

Při neomluvené absenci, která trvá kratší dobu, než celý kalendářní měsíc, se vždy při odvodu zdravotního pojištění připočítá poměrná část minimální mzdy, a to za každý kalendářní den, ve kterém tato absence trvala.

U neomluvené absence neplatí úlevy pro některé osoby jako u neplaceného pracovního volna (viz blogový článek Neplacené pracovní volno a odvod zdravotního pojištění ze dne 4.11.2014).

Způsob placení pojistného za dny neomluvené absence vychází z ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zaměstnanec je povinen zaplatit zaměstnavateli celou částku odpovídající pojistnému, které zaměstnavatel za zaměstnance, za dobu jeho neomluvené nepřítomnosti v práci, uhradil.

Program AVENSIO Software

V programu AVENSIO Software se neomluvená absence zadává na kartě zaměstnance – záložka Náhrady zpravidla kódem 677, případně jiným, který si uživatel sám vytvořil – důležité je, aby u něj byl nastaven systémový kód 419. Toto lze ověřit v menu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd.

 

 

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn