Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Bezplatné využívání motorového vozidla zaměstnancem

V tomto článku Vám přináším základní informace k bezplatnému využívání motorového vozidla poskytovaného zaměstnavatelem svým zaměstnancům pro služební i soukromé účely.

Podle ustanovení § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů, poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.

Je-li tato částka (tj. 1% vstupní ceny vozidla) nižší než 1000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1000 Kč.

Pro účely výpočtu 1% se musí do vstupní ceny vozidla zahrnout i DPH.

Pojem „vstupní cena“ je upraven ustanovením § 29 zákona o daních z příjmů. Je-li tedy vozidlo pořízeno úplatně, je vstupní cenou jeho pořizovací cena.

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce:

  • postupně za sebou více motorových vozidel, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla.
  • více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely.

Příjem zaměstnance ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla podléhá zdanění a odvodu zdravotního a sociálního pojištění!

 

Program AVENSIO Software

Pro zadání částky ve výši 1% vstupní ceny vozidla vč. DPH ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software se používá mzdový kód 394, případně jiný, který si uživatel sám vytvoří, důležité je, aby u takového mzdového kódu byl uložen systémový kód 568. Toto lze ověřit v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Číselníky – Tabulka mezd.

Takový mzdový kód lze zadávat každý měsíc na mzdových položkách, je však možné jej také uložit na stálých složkách mezd (tzv. paušálech), pak se bude na mzdové položky a na mzdový lístek zaměstnance každý měsíc generovat automaticky.

 

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn