Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Změny v platových tabulkách od 1.7.2017

Již od 1. července letošního roku je účinná novela vládního nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tato novela, tj. nařízení vlády č. 168/2017 Sb. z 31. května 2017, byla zveřejněna v částce 60 Sbírky zákonů dne 13. června 2017.

Změny se týkají, mimo jiné, především úpravy ve stupnicích platových tarifů.

Dosavadní platové tabulky č. 1, 2, 5 se zrušily. S tím souvisí, že

  • zaměstnanci odměňovaní do 30.6.2017 podle stupnice č. 1 jsou od 1.7.2017 odměňováni podle dosavadní stupnice č. 3, která je nově označena jako stupnice č. 1;
  • zaměstnanci odměňovaní do 30.6.2017 podle stupnice č. 2 jsou od 1.7.2017 odměňováni podle dosavadní stupnice č. 6, která je nově označena jako stupnice č. 3;
  • zaměstnanci odměňovaní do 30.6.2017 podle stupnice č. 5 jsou od 1.7.2017 odměňováni podle dosavadní stupnice č. 6, která je nově označena jako stupnice č. 3.

Dále došlo k přečíslování platových tabulek, tak, že:

  • č. 3 a 4 se označily jako č. 1 a 2
  • č. 6 až 9 se označily jako č. 3 až 6.

Porovnání změn:

Pro uživatele mzdového a personálního programu AVENSIO Software:

Veškeré změny související s předmětnou legislativní změnou byly zapracovány již do verze 2.9.9, která byla v Zákaznické zóně MOJE ALFA zveřejněna dne 21.6.2017 – více informací obsahuje dopis k této verzi.

Přehled jednotlivých stupnic platových tarifů ve znění platném a účinném od 1.7.2017 naleznete v dokumentu „Stupnice platových tarifů od 1.7.2017“ uloženém v menu programu Soubory nápovědy – Změny v zákonech.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn