Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Informace Finanční správy k novému „daňovému balíčku“

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informace k zákonu č. 170/2017 Sb. ze dne 4.4.2017, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Zákon byl zveřejněn v částce 61 Sbírky zákonů dne 16.6.2017 – viz tento odkaz. Byl sice schválen s účinností od 1. dubna 2017, ale v případech, kdy je zákon vyhlášen až po datu schválené účinnosti, platí výklad, že zákon nabude účinnosti 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů – v daném případě tedy 1. července 2017.

Konkrétně dochází k novele těchto „daňových“ zákonů:

  • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
  • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • zákona č. 280/2009, daňového řádu.

Novelou také dochází ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Důležité je seznámit se se všemi přechodnými ustanoveními zákona č. 170/2017 Sb., ze kterých vyplývá, jakého období se vždy ta která konkrétní změna týká.

Předmětný dokument Finanční správy poskytuje základní přehled o nejdůležitějších změnách a je rozdělen do několika částí:

Informace k novele zákona o daních z příjmů:

I. Změny na dani z příjmů právnických osob

II. Změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

III. Změny na dani z příjmů fyzických osob 2017 (např. zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované dítě – viz blogový článek z 19.6.2017)

IV. Další změny daně z příjmů fyzických osob s účinností od roku 2018 (např. slevy na dani v návaznosti na invaliditu a na průkaz ZTP/P, zánik možnosti splnit limit pro získání daňového bonusu prostřednictvím příjmů z kapitálu a příjmů z nájmu)

V. Nejvýznamnější změny na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (např. rozšíření možnosti použití daně vybírané srážkou, rozšíření možnosti zpracovávat a uchovávat daňové prohlášení i v elektronické podobě)

Informace k novele zákona o DPH

Informace k novele zákona o správních poplatcích

 

Celý obsah dokumentu si můžete přečíst zde.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn