Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Otcovská

Do systému nemocenského pojištění byla zákonem č. 148/2017 Sb. ze dne 19.4.2017, kterým se mimo jiné mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zavedena novádávka otcovské poporodní péče“ (tedy tzv. „otcovská“). Tato novela zákona o nemocenském pojištění nabude účinnosti dnem 1.2.2018!

V dnešním blogovém článku přináším základní informace k této dávce:

Nárok na otcovskou bude mít

a) pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem,

b) pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.

Nastoupit na otcovskou bude možné v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

Podle přechodných ustanovení novely zákona o nemocenském pojištění vznikne nárok na otcovskou, pokud se dítě narodí v období 6 týdnů přede dnem její účinnosti nebo pokud bude v tomto období převzato do péče nahrazující péči rodičů.

Podpůrčí doba u otcovské bude 1 týden (tj. 7 kalendářních dnů).

Výše otcovské bude činit za kalendářní den 70 % denního vyměřovacího základu (výpočet bude tedy stejný jako u peněžité pomoci v mateřství). Pokud se narodí nebo bude do péče převzato více dětí, náleží otcovská jen jednou.

Z pohledu důchodového pojištění bude doba výplaty otcovské vyloučenou dobou. Samozřejmě z pohledu nemocenského pojištění budou kalendářní dny, za které bude vyplacena otcovská, vyloučenými dny.

Další podrobné informace k otcovské se dočtete přímo v předmětné novele zákona o nemocenském pojištění, tedy v zákoně č. 148/2017 Sb. – viz tento odkaz.

Tiskopis pro uplatnění nároku na otcovskou bude k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn