Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Daňové zvýhodnění na první dítě od roku 2018

Na základě novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, provedené zákonem č. 200/2017 Sb. zveřejněným v částce 72 Sbírky zákonů dne 12.7.2017, dojde od 1.1.2018 ke zvýšení daňového zvýhodnění podle ustanovení § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů, na první vyživované dítě, a to z částky 13.404,– Kč na 15.204,– Kč ročně (tj. z 1.117,– Kč na 1.267,– Kč měsíčně).

U dítěte – držitele průkazu ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Podmínky vzniku nároku stanoví zákon o daních z příjmů v § 35c, způsob jeho prokazování pak v § 38l.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn