Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Změna zdravotní pojišťovny nově ve dvou termínech během roku

Víte o tom, že po novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění provedené zákonem č. 200/2015 Sb. a účinné od 1.9.2015 mohou pojištěnci nově změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců ve dvou termínech během roku, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí, tj. k 1.1. a k 1.7. (viz ustanovení § 11a tohoto zákona)?

Ještě v roce 2011 bylo možné změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí. V letech 2012 až 2015 bylo možné změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. lednu následujícího kalendářního roku (více viz blogový článek ze dne 6.6.2013).

Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je potřeba podat nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Například tedy pro změnu pojišťovny k 1. 7. 2016 musí být přihláška podána v období 1. 1. – 31. 3. 2016, pro změnu pojišťovny k 1. 1. 2017 potom v období 1. 7. – 30. 9. 2016.

Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je dáno ustanovením v § 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Právo na výběr pojišťovny nelze použít při narození dítěte, protože dnem narození se dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka dítěte v době jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle uvedeného zákona, stává se dítě dnem narození pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Narození dítěte je jeho zákonný zástupce povinen zdravotní pojišťovně oznámit.

Doporučuji mzdovým účetním a personalistům, aby zaměstnancům připomínali jejich povinnost nahlásit zaměstnavateli včas změnu zdravotní pojišťovny (ze zákona do 8 dnů ode dne změny), aby bylo zdravotní pojištění odvedeno na účet správné zdravotní pojišťovny (viz ustanovení § 12 uvedeného zákona). Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem.

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software evidujete zdravotní pojišťovnu zaměstnance na jeho kartě – záložka Osobní údaje – Zaměstnance v oblasti Zdravotní pojištění.

Pro vytištění nebo elektronické odeslání formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ pak použijete menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny. Zde také můžete zpracovat „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele“, vytisknout seznam pojištěnců a roční nebo měsíční přehledy plateb pojistného podle jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Pro tisk rekapitulace zdravotního pojištění využijte sestavu „010600_Zdravotní pojištění“ a „010500_Pojistné“, které mimo jiné slouží pro kontrolu položek odvodu zdravotního pojištění pro jednotlivé zdravotní pojišťovny na příslušném příkazu k úhradě.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn