Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Výměna průkazů OZP do konce roku 2015

Už jen necelé tři měsíce mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) a průkazů mimořádných výhod na to, aby si zaopatřili jejich výměnu za nový průkaz OZP. Pokud si tyto osoby výměnu nezajistí do 31.12.2015, nebudou moci po 1.1.2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

Lidé, kterým úřad práce přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze úřadu doložili aktuální fotografii (35 mm x 45 mm), prokázali svou totožnost občanským průkazem a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážce.

Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které úřad práce vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může úřad práce průkaz v nové podobě vydat.

Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na:

  • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob,
  • přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech,
  • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
  • slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě,
  • slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy,
  • parkovací průkaz nebo
  • bezplatnou dopravu vodícího psa.

Rozsah výhod se liší podle závažnosti zdravotního postižení jeho držitele (rozlišují se 3 typy průkazů

OZP, a to TP, ZTP a ZTP/P).

Nový průkaz má podobu plastové kartičky, je odolný proti poškození a chráněný vůči padělání – vzor je k dispozici na tomto odkazu.

Zdroj a více informací viz tisková zpráva Generálního ředitelství Úřadu práce ČR ze dne 1.10.2015

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn