Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Nemocenské dávky – nové redukční hranice pro rok 2016

Zaznamenali jste, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) již vyhlásilo pro rok 2016 výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely nemocenského pojištění?

Na základě Sdělení MPSV ze dne 8.10.2015 č. 272/2015 Sb. činí:

 • první redukční hranice 901 Kč,
 • druhá redukční hranice 1 351 Kč,
 • třetí redukční hranice 2 701 Kč.

Redukční hranice mají vliv na výpočet dávek nemocenského pojištění (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství). Všechny dávky nemocenského pojištění se vyplácejí za kalendářní dny ze státního rozpočtu prostřednictvím okresních správ sociálního zabezpečení.

Dávky se počítají z denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“), který se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic na DVZ.

Redukce se provede tak, že se započte

 • do první redukční hranice

        u nemocenského a ošetřovného 90 % DVZ,

        u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 100 % DVZ,

 • z části DVZ mezi první a druhou redukční hranicí se započte 60 %,
 • z části mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 %,
 • k části nad třetí redukční hranici se nepřihlédne.

Výše nemocenského činí 60 % DVZ od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % DVZ.

Výše ošetřovného činí 60 % DVZ.

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je stanovena ve výši rozdílu mezi DVZ zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.

Pro srovnání ještě uvádím, že

v roce 2014 činila

 1. první redukční hranice 865 Kč,
 2. druhá redukční hranice 1 298 Kč,
 3. třetí redukční hranice 2 595 Kč (viz sdělení MPSV č. 331/2013 Sb.)

a v roce 2015 činí

 1. první redukční hranice 888 Kč,
 2. druhá redukční hranice 1 331 Kč,
 3. třetí redukční hranice 2 662 Kč (viz sdělení MPSV č. 214/2014 Sb.).

Další informace získáte na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn