Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Změna zdravotní pojišťovny

Změnu zdravotní pojišťovny lze provést pouze ve dvou termínech a to k 1. lednu nebo k 1. červenci. V případě že zaměstnanec změní svoji zdravotní pojišťovnu, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost do 8 dnů oznámit zdravotní pojišťovně. Oznámení se provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil.

Změna zdravotní pojišťovny

Změnu zdravotní pojišťovny lze provést pouze ve dvou termínech a to k 1. lednu nebo k 1. červenci. V případě že zaměstnanec změní svoji zdravotní pojišťovnu, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost do 8 dnů oznámit zdravotní pojišťovně. Oznámení se provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil.

Jak změnit zdravotní pojišťovnu?

Změnu zdravotní pojišťovny může pojištěnec provést pouze 1 x za 12 měsíců. Pro změnu zdravotní pojišťovny musí pojištěnec zaslat zdravotní pojišťovně přihlášku a to nejpozději 3 měsíce před požadovaným datem změny. Znamená to, že při změně pojišťovny od 1. července je nutné zaslat přihlášku zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. března kalendářního roku, při změně zdravotní pojišťovny od 1. ledna musí být přihláška „nové“ zdravotní pojišťovně doručena nejpozději 30. září kalendářního roku.

Zaměstnanec je zároveň povinen sdělit svému zaměstnavateli skutečnost, že se stal pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny (do osmi dnů ode dne změny). Přijetí tohoto sdělení je zaměstnavatel povinen zaměstnanci písemně potvrdit.

Co když zaměstnanec neoznámí zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny?

V praxi často dochází k tomu, že zaměstnanec neoznámí svému zaměstnavateli skutečnost, že změnil zdravotní pojišťovnu. Zaměstnavatel v takovém případě nemůže dodržet zákonnou lhůtu osmi dnů pro přihlášku u nové zdravotní pojišťovny a odhlášku u původní zdravotní pojišťovny. Z výše uvedených důvodů také vyplývá, že zaměstnavatel neodvede pojistné na zdravotní pojištění na účet správné zdravotní pojišťovny, stejně tak neodešle Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele té pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn.

Zaměstnavateli tak vznikne přeplatek na pojistném u původní zdravotní pojišťovnynedoplatek na pojistném u nové zdravotní pojišťovny, kde je zaměstnanec pojištěn. Proto doporučujeme, aby zaměstnavatelé apelovali na své zaměstnance, že změnu zdravotní pojišťovny musí nahlásit včas. Zaměstnavatel by mohl po svých zaměstnancích požadovat případnou úhradu penále ze strany zdravotní pojišťovny (§ 12 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb.).

Je důležité, aby zaměstnavatel při zúčtování mzdových položek po skončení pracovněprávního vztahu, ze kterých se odvádí pojistné na zdravotní pojištění myslel na to, že si má u bývalého zaměstnance ověřit, zda je pojištěn stále u stejné zdravotní pojišťovny. V případě, že by zaměstnanec mezitím změnil zdravotní pojišťovnu, pak by se případné pojistné odvádělo pojišťovně, u které je bývalý zaměstnanec pojištěn nyní.


Program AVENSIO SW

Zdravotní pojišťovna zaměstnance se nastaví na záložce Zaměstnanec (Karta zaměstnance – Osobní údaje), oblasti Zdravotní pojištění.

Přihláška a odhláška na zdravotní pojišťovnu se po provedení změny na záložce zaměstnanec provede přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny – Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Přehled o výši pojistného za zaměstnance v programu AVENSIO SW vygenerujete přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny – Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele.

TIP: Vychytávkou programu AVENSIO SW je možnost zadat zdravotní pojišťovnu na kartě zaměstnance dopředu. Co to znamená a kde můžete zdravotní pojišťovnu dopředu zadat? Jakmile se v průběhu pololetí dozvíte dopředu od zaměstnance informaci, že požádal o změnu zdravotní pojišťovny a tudíž bude buď od začátku roku, nebo od pololetí pojištěncem u jiné zdravotní pojišťovny, můžete si tuto změnu nastavit v programu hned přes tlačítko se třemi tečkami vedle políčka Pojišťovna. Nastavení změny zdravotní pojišťovny dopředu uvidíte na záložce Plánované změny. V měsíci, kdy ke změně zdravotní pojišťovny dochází, se změna automaticky promítne.

Nastavenou změnu zdravotní pojišťovny dopředu je možné vymazat.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn