Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Dovolená ve svátek

„Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené; to neplatí v případě, kdy by byl zaměstnanec jinak povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost.“

Dovolená ve svátek

„Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené; to neplatí v případě, kdy by byl zaměstnanec povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost.“  (Citace z § 219 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.)

Souběh dovolené a svátku

Z výše uvedeného vyplývá, že čerpá-li zaměstnanec dovolenou a na některý z těchto dnů připadne svátek (jinak by byl tento den jeho pracovním), pak se mu tento den nezapočítává do čerpání dovolené a počet hodin za tento den se mu z nároku na dovolenou neodečítá.

Příklad 1: 

Zaměstnanec má pravidelnou pracovní dobu od pondělí do pátku a pracuje 40 hodin týdně (každý den má osmihodinovou směnu). Zaměstnavatel mu určil čerpání dovolené v intervalu od 3. července 2023 do 7. července 2023.

Jelikož 5. července a 6. července jsou svátky, tyto dny se mu do čerpání dovolené nezapočítávají. Zaměstnanec vyčerpá celkem 24 hodin dovolené.

Čerpání dovolené v den svátku

Pokud je zaměstnanec v den svátku povinen odpracovat svojí směnu podle ustanovení § 91 odst. 4 zákoníku práce a potřebuje na tento den volno, musí svého zaměstnavatele požádat o čerpání dovolené.

Zaměstnavatel rozhodne, zda zaměstnanci umožní čerpání dovolené v tento den. Taková dovolená se tomuto zaměstnanci započítá do čerpání dovolené, a vyčerpané hodiny v den svátku jsou odečteny z nároku na dovolenou.

Příklad 2:

Zaměstnankyně má na 5. července naplánovanou dvanáctihodinovou směnu. Požádala svého zaměstnavatele o čerpání dovolené a zaměstnavatel jí vyhověl a čerpání dovolené na den 5. července určil.

Zaměstnankyně si vyčerpá 12 hodin dovolené ze svého nároku a za tento den jí přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku.

Kdy lze nařídit výkon práce ve svátek? 

Zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit ve svátek jen výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele (§ 91 odst.4 zákoníku práce).

V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci výkon jen těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech (§ 91 odst. 3 zákoníku práce):

  1. naléhavé opravné práce
  2. nakládací a vykládací práce
  3. inventurní a závěrkové práce
  4. práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil za směnu
  5. při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech
  6. práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva
  7. práce v dopravě
  8. krmení a ošetřování zvířat

 

Dny, které jsou státními nebo ostatními svátky, jsou uvedeny v zákoně č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu.


Program ALFA MZDY AVENSIO

Doklady dovolené se zadávají u zaměstnance na záložce Náhrady (Karta zaměstnance – Pracovní poměry). Pokud zaměstnanec čerpá dovolenou v den svátku, je nutné u takového dokladu zatrhnout podmínku Uplatnit i ve svátek.

Aby program mohl správně spočítat náhradu mzdy/platu za čerpanou dovolenou, je nutné, aby v programu bylo zadáno, že má zaměstnanec na tento den naplánovanou směnu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn