Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Provádíte insolvenční kontrolu zaměstnanců?

Možná se ptáte, proč byste měli pravidelně provádět kontrolu svých zaměstnanců v insolvenčním rejstříku. Odpověď je naprosto jednoduchá: abyste mohli dodržet správný postup při provádění exekučních srážek v úvodní rozhodovací fázi insolvenčního řízení a poté, v případě schválení insolvence, i při provádění insolvenčních srážek.

Insolvenční kontrola

Možná se ptáte, proč byste měli pravidelně provádět kontrolu svých zaměstnanců v insolvenčním rejstříku. Odpověď je naprosto jednoduchá: abyste mohli dodržet správný postup při provádění exekučních srážek v úvodní rozhodovací fázi insolvenčního řízení a poté, v případě schválení insolvence, i při provádění insolvenčních srážek.

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení se rozděluje na dvě fáze. První je fáze rozhodovací. V této fázi dlužník nebo věřitelé podají insolvenčnímu soudu návrh na oddlužení. Jakmile je podán návrh na oddlužení, tak je v insolvenčním rejstříku obratem zveřejněna informace o zahájení insolvenčního řízení. Zahájení insolvenčního řízení je v insolvenčním rejstříku oznámeno vyhláškou do dvou hodin od podání návrhu (do dvou hodin v rámci pracovní doby soudu). V této fázi mohou přihlašovat věřitelé své pohledávky. Důležitou informací pro zaměstnavatele je, že v této fázi insolvenčního řízení se provádí exekuční srážky, které se nikam neodesílají a pouze se deponují.

Druhá fáze insolvenčního řízení je realizační fáze. Tato fáze nastává, jakmile je dlužníkovi schválena insolvence. Jedním z možných řešení je oddlužení plněním splátkového kalendáře. V realizační fázi plátce mzdy začíná provádět insolvenční srážky. Ty se řídí stejnými pravidly, jako provádění srážky u exekuce přednostní (pokud není stanoveno jinak).

Znamená to, že se stanoví nezabavitelná částka, která se odečte od čistého příjmu zaměstnance. Po odečtení nezabavitelné částky se získá zbytek čisté mzdy, který se zaokrouhlí na částku dělitelnou třemi a rozdělí na třetiny. Druhá a první třetina je povinnému sražena k uspokojení insolvenční srážky a odešle se insolvenčnímu správci. Třetí třetina je vyplacena povinnému.

Při provádění insolvenčních srážek se neprovádí exekuční srážky.

Insolvenční rejstřík

Veškeré informace k insolvenčnímu řízení najdete na stránkách Ministerstva spravedlnosti, insolvenční rejstřík najdete pod tímto odkazem. Insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy a jedná se o veřejně přístupný seznam, do kterého je možné nahlížet.


ALFA Tip: Chcete se dozvědět více o průběhu insolvenčního řízení, v čem se liší od exekuce a co musí být splněno pro zahájení insolvence? Podívejte se do ALFA AKADEMIE, kde najdete výuková videa věnující se jak problematice insolvencí, tak i exekucím a ostatním srážkám ze mzdy.


Program ALFA MZDY AVENSIO

Pro usnadnění Vaší práce máte možnost provádět insolvenční kontrolu přímo z programu ALFA MZDY AVENSIO. První možností je provádět insolvenční kontrolu přímo z karty zaměstnance. Tímto způsobem se provádí insolvenční kontrola u každého zaměstnance zvlášť.

Druhou možností (která je vhodná zejména pro organizace s větším počtem zaměstnanců) je hromadná kontrola insolvence. Pro hromadnou kontrolu insolvence je nutné mít zakoupený nadstavbový modul Hromadná kontrola insolvence.

Vyhledávat v insolvenčním rejstříku můžete i přes zákaznickou zónu MOJE ALFA, přes záložku ISIR.

Více informací k provádění insolvenční kontroly zaměstnanců v programu ALFA MZDY AVENSIO najdete v dokumentu Insolvenční kontrola (Nápověda – Online nápověda nebo zákaznická zóna MOJE ALFA – Online nápověda).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn