Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Změna v archivaci mzdových listů

Na základě zákona č. 455/2022 Sb., došlo od 1. 1. 2023  ke změně v archivaci mzdových listů a účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění.   

Změna v archivaci mzdových listů

Na základě zákona č. 455/2022 Sb. došlo od 1. 1. 2023 ke změně v archivaci mzdových listů a účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění.   

Zákon č. 455/2022 Sb.

Od 1. 1. 2023 došlo ke změně v archivaci mzdových listů a účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění. Ke změně došlo na základě zákona č. 455/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Tímto zákonem dochází i ke změně zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Délka povinné archivace mzdových listů a účetních záznamů

Na základě § 35a) odst. 4 písm. d) jsou zaměstnavatelé povinni uchovávat mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění, včetně údajů uvedených v § 37 odst. 2 až 4 po dobu 45 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají.

U mzdových listů nebo účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního důchodu ke změně nedochází, u těchto zaměstnanců jsou zaměstnavatelé povinni archivovat mzdové listy po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají.


Program AVENSIO SW

Mzdový list je v programu AVENSIO SW v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Mzdový list – Mzdový list – úplný (s. 1+2).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn