Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Změna rozhodné částky pro určení výše mzdových nároků zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci od 1. května 2023

Na základě Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 94/2023 Sb. ze dne 17. března 2023 se s účinností od 1. května 2023 do 30. dubna 2024 mění rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.

Výše rozhodné částky od 1. května 2023

Účinnost tohoto sdělení je od 1. května 2023 do 30. dubna 2024 a výše rozhodné částky je 40.353 Kč. Tuto částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok.

Podmínky pro uplatnění mzdových nároků

Mzdové nároky si může uplatnit zaměstnanec, jehož zaměstnavatel je v platební neschopnosti u Úřadu práce a to písemnou žádostí.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období. Celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci, včetně doplatku podle § 9 odst. 7 zákona č. 118/2000 Sb., nesmí přesáhnout za 1 měsíc 1,5 násobek rozhodné částky. Vychází se z rozhodné částky platné v den vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo v den podání insolvenčního návrhu zaměstnavatele.

Lhůta pro uplatnění mzdových nároků

Informace o zaměstnavateli, jehož zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky u krajské pobočky Úřadu práce nebo kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu práce současně s informací o lhůtě, ve které mohou zaměstnanci tyto nároky uplatnit, vyvěsí Úřad práce ČR na své úřední desce neprodleně poté, co se o platební neschopnosti dozví.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy jsou informace zveřejněny na úřední desce Úřadu práce ČR. Vláda může v odůvodněných případech tuto lhůtu prodloužit.

Pokud uplatní své mzdové nároky u Úřadu práce alespoň 1 zaměstnanec, Úřad práce vyzve zaměstnavatele, aby nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy předložil písemný seznam dlužných mzdových nároků všech svých zaměstnanců za rozhodné období.

Termín a způsob uspokojení mzdových nároků

Souhlasí-li výše mzdových nároků a doba, za kterou zaměstnanec uplatňuje mzdové nároky s písemným vykázáním dlužných mzdových nároků, Úřad práce ČR do 10 dnů od předložení tohoto vykázání oznámí zaměstnanci termín a způsob uspokojení mzdových nároků a předá peněžnímu ústavu příkaz k úhradě.

Úřad práce před uspokojením mzdových nároků zaměstnance z nich provede srážky a odvody, které měl provést za zaměstnance zaměstnavatel za příslušná měsíční období. Krajská pobočka Úřadu práce rovněž oznámí ČSSZ a zdravotní pojišťovně výši pojistného a údaje o zaměstnavateli, za jehož zaměstnance uvedené pojistné odvádí.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým