Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Nové povinnosti zaměstnavatelů od 1. 4. 2023

Od 1. 4. 2023 jsou zaměstnavatelé povinni hlásit České správě sociálního zabezpečení všechny zaměstnance s udělenou dočasnou ochrannou. 

Nové povinnosti zaměstnavatelů od 1. 4. 2023

Od 1. 4. 2023 jsou zaměstnavatelé povinni hlásit České správě sociálního zabezpečení všechny zaměstnance s udělenou dočasnou ochrannou.  

Zákon č. 75/2023 Sb. a povinnosti zaměstnavatelů od 1. 4. 2023

Od 1. 4. 2023 dochází pro zaměstnavatele k důležité změně. Je tomu tak na základě zákona č. 75/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Změna se týká toho, že od 1. 4. 2023 jsou zaměstnavatelé povinni hlásit České správě sociálního zabezpečení všechny zaměstnance, kteří jsou osobami s udělenou dočasnou ochranou. Vzniká povinnost hlásit všechny pracovněprávně vztahy a to i ty nepojištěné, které jsou na základě pracovního poměru malého rozsahu, dohody o pracovní činnosti malého rozsahu a dohody o provedení práce. Hlášení bude probíhat stejným způsobem jako je tomu u pojištěných pracovněprávních vztahů.

Zaměstnavatelé jsou povinni do 8 dnů ohlásit nástup zaměstnance s udělenou dočasnou ochranou do zaměstnání, změny v údajích těchto zaměstnanců a den skončení zaměstnání zaměstnanců s udělenou dočasnou ochranou. Zaměstnavatelé mají povinnosti nahlásit i ty zaměstnance s udělenou dočasnou ochranou, kteří nastoupili do zaměstnání před nabytím účinnosti zákona, tedy před 1. 4. 2023. Tam je lhůta pro přihlášení 30 dnů. Nemusí se přihlašovat ty zaměstnání zaměstnanců s udělenou dočasnou ochranou, které končí do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona, tedy do 30. 4. 2023.

Evidence těchto osob bude ve speciálním registru, do kterého bude moci nahlížet Úřad práce nebo Státní úřad inspekce práce.

Další změna se týká zaměstnavatelů, kteří doposud nebyli evidováni v registru zaměstnavatelů u České správy sociálního zabezpečení, jelikož zaměstnávali pouze zaměstnance, kteří měli nepojištěné příjmy.


Program AVENSIO SW

V programu AVENSIO SW byla předmětná úprava součástí verze 3.3.0.9., která byla vydána dne 27. 3. 2023.

U zaměstnanců s udělenou dočasnou ochranou vložíte zatržítko k políčku Cizinec s dočasnou ochranou, na záložce Zaměstnanec, oblast Obecné údaje (Karta zaměstnance – Osobní údaje). Poté vygeneruje Oznámení o nástupu/skončení do zaměstnání (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění) pracovních poměrů a dohod, které od 1. 4. 2023 podléhají povinnosti přihlášení.


 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn