Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Změna nezabavitelných částek od 7/2020

Jak jsme již informovali v blogovém článku z 16.3.2020 dojde od 04/2020 ke zvýšení nezabavitelných částek, a to díky zvýšení částky životního minima jednotlivce.

Další změna ve výpočtu exekučních/insolvenčních srážek bude od 1.7.2020, a to na základě nařízení vlády č. 62/2020 Sb. ze dne 17.2.2020, kterým se mění nařízení o nezabavitelných částkách č. 595/2006 Sb. tak, že se nezabavitelná částka na osobu povinného stanoví jako 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce (tj. částky 3.860 Kč) a částky normativních nákladů na bydlení (tj. částky 6.502 Kč), tj. 3/4 z částky 10.362 Kč (3.860 + 6.502) = 7.771,50.

Na každou vyživovanou osobu (manžela, děti, …) se stanoví nezabavitelná částka jako 1/3 základní nezabavitelné částky, tj. 1/3 z 7.771,50 Kč = 2.590,50 Kč.

Tyto nezabavitelné částky poprvé ovlivní výpočet srážek ze mzdy za měsíc červenec 2020.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tj. 20.724 Kč. Jedna třetina z této částky činí 6.908 Kč.

Shrnutí změny:

Nezabavitelná částka na osobu povinného se zvýší ze dvou třetin součtu na tři čtvrtiny součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýší z jedné čtvrtiny na jednu třetinu.

Veškeré shora popsané změny jsou pro uživatele mzdového a personálního systému AVENSIO Software zahrnuty do verze 3.1.5.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn