Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Nouzový stav ČR a pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců

Usnesením vlády ČR č. 214 ze dne 15.03.2020, o přijetí krizového opatření, bylo mimo jiné nařízeno, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru:

  • lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Čestné prohlášení nahrazující vstupní pracovnělékařskou prohlídku mají všichni uživatelé mzdového a personálního programu AVENSIO Software k dispozici od dnešního dne v rámci verze 3.1.5.

Sestava s čestným prohlášením (460511_Česné prohlášení – krizové opatření) je uložena v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Výběrové sestavy – Lékařské prohlídky.

Jméno, příjmení, datum narození a bydliště vytiskne program automaticky z osobních údajů karty zaměstnance; výkon činnosti, místo a den podpisu se vyplňuje v zadávacím okně sestavy.

Pro úplnost ještě uvádím, že na základě stejného vládního usnesení:

  • lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení shora uvedeného vládního opatření, předmětným čestným prohlášením nahradit zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví
  • není po dobu trvání nouzového stavu u zaměstnanců potřeba provádět periodické prohlídky podle ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb.,
    o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.
Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn