Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

ELDP za rok 2019

Nezapomněli jste na zpracování evidenčních listů důchodového pojištění vašich zaměstnanců za rok 2019? Pokud ano, tak připomínám, že je nejvyšší čas, neboť termín jejich vyplnění je do 30.4.2020! Předložit ELDP České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím příslušné okresní správy je nutné do 30ti dnů ode dne zápisů údajů do ELDP.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden, s podpisem pojištěnce, si ponechá ve své evidenci po dobu tří kalendářních roků po roce, kterého se týká. Druhý stejnopis, opatřený podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce zaměstnavatele a jeho razítkem, je povinen vydat zaměstnanci, a to nejpozději v den, kdy předkládá ELDP orgánu sociálního zabezpečení.

Aktuální všeobecné zásady pro vyplňování ELDP si můžete otevřít pomocí tohoto odkazu, metodickou pomůcku pak máte k dispozici zde.

programu AVENSIO Software zpracujete ELDP velmi snadno, a to v okně hlavní nabídky: Tiskové sestavy – Mzdový list – Evidenční list – ELDP. Nejprve je nutné ELDP vygenerovat:

a poté samozřejmě zkontrolovat, např. se sestavou mzdového listu (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Mzdový list – 350111_Mzdový list – úplný (s. 1+2)).

Budete-li na OSSZ předávat ELDP elektronicky, pak máte dvě možnosti:

  1. Pro vytvoření datového *.xml souboru zvolte tlačítko „Export“. Tento soubor můžete následně odeslat např. přes e-Portál ČSSZ nebo datovou schránkou.
  2. Pro odeslání ELDP přímo z programu zvolte tlačítko „E-podání na ČSSZ“ – musíte však být k tomuto typu e-podání na ČSSZ zaregistrováni a musíte vlastnit osobní podpisový kvalifikovaný certifikát.

Více informací se všichni uživatelé AVENSIA dozví z dokumentu „Mzdový a evidenční list“ (viz Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy), u svého obchodního zástupce nebo na konzultační lince společnosti Alfa Software, s.r.o., která je v provozu každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn