Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zdravotní pojištění v roce 2022

V oblasti zdravotního pojištění se od 1.1.2022 mění pro všechny skupiny plátců jak vyměřovací základy, tak pojistné. Změna se tedy týká osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“), osob bez zdanitelných příjmů (dále jen „OBZP“), zaměstnanců, zaměstnavatelů i státu.

V oblasti zdravotního pojištění se od 1.1.2022 mění pro všechny skupiny plátců jak vyměřovací základy, tak pojistné. Změna se tedy týká osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“), osob bez zdanitelných příjmů (dále jen „OBZP“), zaměstnanců, zaměstnavatelů i státu.

Minimální záloha OSVČ je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství, která se každoročně zvyšuje (pro rok 2021 činí 38.911,– Kč, a to na základě nařízení vlády č. 356/2021 Sb., kterým se stanovila výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 na 36 119 Kč a výše přepočítacího koeficientu na 1,0773). Proto se od 1.1.2022 zvyšuje i minimální záloha, a to z 2.393,– Kč na 2.627,– Kč.

Jelikož se od 1. 1. 2022 zvyšuje také minimální mzda z dosavadních 15.200,– Kč na 16.200,– Kč, zvyšuje se i pojistné OBZP a minimální pojistné zaměstnanců. Místo dosavadních 2.052,– Kč budou počínaje lednovou platbou odvádět 2.187,– Kč. Pro úplnost uvádím, že pokud nemá pojištěnec po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem pojistného stát, stává se OBZP, která je povinna si platit sama zdravotní pojištění v zákonem stanovené výši.

Po roce se opět mění také výše pojistného, které za pojištěnce platí stát, a to z částky 1.767,– Kč na 1.967,– Kč (viz nařízení vlády č. 253/2021 Sb.). Nárok na platbu pojistného státem mají nezaopatřené děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a další. Při souběhu kategorie státní pojištěnec se zaměstnáním nebo podnikáním nemá dotyčná osoba povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn