Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Znovuzavedení izolačky

Vláda ČR schválila návrh MPSV na opětovné zavedení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě nebo izolaci, tzv. izolačku.

Vláda ČR schválila na svém jednání dne 19.11.2021 návrh MPSV na opětovné zavedení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě nebo izolaci, tzv. izolačku. Návrh zákona pak dne 22.11.2021 předala Poslanecké sněmovně k projednávání – viz Sněmovní tisk 50.

Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény/izolace nárok na náhradu příjmu, bude za každý kalendářní den náležet příspěvek ve výši 370 Kč, avšak nejdéle po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény/izolace. Pokud ale součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, dojde ke snížení příspěvku. Příspěvek bude vyplácet zaměstnavatel, který si ho poté bude moct odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Počítá se s účinností předmětného zákona již dnem jeho vyhlášení s tím, že podle navrhovaných přechodných ustanovení bude příspěvek příslušet i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti zákona, pokud byla karanténa/izolace nařízena po 31.10.2021, tedy nejdříve od 1.11.2021 a bude trvat aspoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona, aby na ni bylo nahlíženo jako na jeden celek. S vyplácením příspěvku se počítá nejdéle do 30.6.2022.

Pro všechny uživatele mzdového a personálního programu ALFA MZDY AVENSIO legislativní proces schvalování předmětného zákona pozorně sledujeme, abychom ihned po jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů mohli vystavit novou verzi, která bude výpočet izolačky obsahovat. Již nyní však všem uživatelům doporučujeme, aby u zaměstnanců s karanténou/izolací nařízenou od 1.11.2021 a později zaškrtli v nemocenském dokladu podmínku „Karanténa/izolace COVID (s mimořádným příspěvkem)“. Současná verze programu sice izolačku nevypočítá, ale uživatelé alespoň budou mít data připravená pro vyplacení příspěvku novou verzí.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn