Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Aktuality

Zdravotní pojištění

Rubriky

Minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění

Minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění (MVZ na ZP) je minimální částka, ze které musí zaměstnanec odvádět pojistné na zdravotní pojištění.

Změny ve zdravotním pojištění v roce 2023

V souvislosti s nařízením vlády č. 290/2022 Sb., zveřejněném ve Sbírce zákonů dne 30.9.2022, dochází ke změnám ve zdravotním pojištění pro rok 2023. Dojde ke změně vyměřovací základu nejen u OSVČ ale i u osob bez zdanitelných příjmů a zaměstnanců. Změna se dotkne i výše pojistného u osob, za které je plátcem pojistného stát.

Zdravotní pojištění v roce 2022

V oblasti zdravotního pojištění se od 1.1.2022 mění pro všechny skupiny plátců jak vyměřovací základy, tak pojistné. Změna se tedy týká osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“), osob bez zdanitelných příjmů (dále jen „OBZP“), zaměstnanců, zaměstnavatelů i státu.