Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zaměstnávání studentů z pohledu sociálního pojištění

Zaměstnávání studentů z pohledu sociálního pojištění - kdy studentům vzniká účast na sociálním pojištění.

mzdové účetnictví

Přinášíme Vám další článek zaměřený na zaměstnávání studentů, tentokrát z pohledu sociálního pojištění.

Kdy vzniká účast na sociálním pojištění

Účast na sociálním pojištění závisí od druhu pracovněprávního vztahu zaměstnance a výši příjmu.

Účast na sociálním pojištění je:

  • U pracovního poměru – z jakéhokoliv výdělku
  • U pracovního poměru malého rozsahu – od 3.500 Kč
  • U dohody o provedení práce – od 10.000 Kč
  • U dohody o pracovní činnosti (není malý rozsah) – jakýkoliv výdělek
  • U dohody o pracovní činnosti (malý rozsah) – od 3.500 Kč

Zaměstnání malého rozsahu je v pracovním poměru nebo na základě DPČ, u kterého je sjednán měsíční příjem nižší než 3.500 Kč nebo měsíční příjem sjednán není (např. je sjednán hodinový příjem, ale není známo, kolik hodin v měsíci bude odpracováno).

Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu nebo DPP, pak se jednotlivé „malé rozsahy“ nebo DPP sčítají a úhrn těchto příjmů je rozhodný pro účast na sociálním pojištění. U zaměstnání malého rozsahu a DPP zaměstnance přihlásíte k sociálnímu pojištění poprvé v měsíci, kdy dosáhl příjmu rozhodného k účasti na sociálním pojistném prostřednictvím formuláře ONZ – Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání. Zaměstnanec se přihlašuje k datu počátku výkonu zaměstnání. Počátek výkonu zaměstnání je den, kdy zaměstnanec poprvé přišel do práce a vykonával pracovní činnost. Může se lišit od data vzniku pracovněprávního vztahu.


Příklad

Datum vzniku PP je 1.1.2022, což je sobota, ale počátek výkonu zaměstnání je pondělí 3.1.2022. V tomto případě by pracovněprávní vztah byl přihlašován k sociálnímu pojištění k datu 3.1.2022. Přihlášený pracovněprávní vztah se odhlašuje až k datu skončení tohoto vztahu.


Zajímá Vás, jak je to se zaměstnáváním studentů z pohledu zdravotního pojištění?  Přečtěte si náš článek z 20.7.2022, kde jsem vše přehledně popsali.

Program ALFA MZDY AVENSIO

mzdový software ALFA MZDY AVENSIO

Nastavení malého rozsahu a pojištěného pracovněprávního vztahu

Toto nastavení provedete na řádku Sociálně pojištěn na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr – oblast Pracovní poměr).

Automatické nastavení je:

Pracovní poměr

Pracovní poměr: 1 – Pracovní poměr
Typ vztahu: 0 – zaměstnanec v pracovním poměru
Sociálně pojištěn: Pojištěn (v případě, že je pracovní poměr zaměstnáním malého rozsahu, nastavení změníte na Malý rozsah)

Dohoda o pracovní činnosti

Pracovní poměr: 4 – Dohoda o pracovní činnosti
Typ vztahu: 6 – Dohoda o pracovní činnosti
Sociálně pojištěn: Pojištěn (v případě, že je dohoda o pracovní činnosti zaměstnáním malého rozsahu, nastavení změníte na Malý rozsah)

Dohoda o provedení práce

Pracovní poměr: 5 – Dohoda o provedení práce
Typ vztahu: 3 – Dohoda o provedení práce
Sociálně pojištěn: Nepojištěn (v případě, že výdělek překročí hranici 10.000 Kč, program automaticky po provedení závěrky měsíce vygeneruje přihlášku k sociálnímu pojistnému)

Generování přihlášek k sociálnímu pojistnému

Před provedením generování je důležité mít předchozí rozpracované dávky potvrzené. Generování se provádí přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – Oznámení o nástupu/skončení zaměstnance. V okně Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení, na záložce Generování zvolíte období, za které chcete změny (přihlášky) generovat a stisknete tlačítko Generovat.

Pro vygenerování přihlášky za konkrétního zaměstnance doplníte osobní číslo tohoto zaměstnance do pole Osobní číslo, stisknete klávesu ENTER a stisknete tlačítko Generovat jednotlivce.

Vygenerované přihlášky jsou zobrazené se „zatržítkem“ na záložce Zpracování. Přes tlačítko Export oznámení vyexportujete tyto přihlášky do *.xml souboru, který se odešle na ČSSZ. Druhou možností je přímé odeslání na ČSSZ formou e-podání pomocí tlačítka E-podání na ČSSZ.

Upozornění

U zaměstnání malého rozsahu a DPP můžete přihlášku vygenerovat až po závěrce měsíce, ve kterém zaměstnanec dosáhl příjmu rozhodného pro účast na sociálním pojištění.
Odhlášku vygenerujete k datu skončení pracovněprávního vztahu stejným způsobem jako přihlášku. Odeslání na ČSSZ probíhá stejným taktéž stejným způsobem.

Další tipy, nejen pro zaměstnávání studentů, naleznete na našem blogu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn