Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Změny v poskytování cestovních náhrad

S účinností od 20. srpna 2022 dochází na základě vyhlášky č. 237/2022 Sb. ke změně v cestovních náhradách. Tato vyhláška přináší zvýšení sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot, které mají vliv na poskytování cestovních náhrad a výši stravenkového paušálu.
Poskytování cestovních náhrad

Zvýšení sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot mají vliv na poskytování cestovních náhrad a výši stravenkového paušálu.

S účinností od 20. srpna 2022 dochází ke změně v cestovních náhradách. Ke změně dochází na základě vyhlášky č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15. srpna 2022, která byla zveřejněná ve Sbírce zákonů, částce 110, dne 19. srpna 2022.

Výše stravného dle vyhlášky č. 237/2022 Sb.,

Touto vyhláškou dochází ke zvýšení stravného za kalendářní den pracovní cesty podle §163 odst. 1 zákoníku práce, kdy je výše stravného:

  • 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
  • 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
  • 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Dále se mění výše stravného za každý kalendářní den pracovní cesty podle § 176 odst. 1 zákoníku práce. Zaměstnanci náleží:

  • 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
  • 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
  • 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše průměrné ceny pohonných hmot

Ke změně dochází také ve výši průměrné ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce a to u průměrné ceny za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů ze 40,50 Kč na 51,40 Kč.

Výše stravenkového paušálu

Zmíněné zvýšení stravného má vliv i na výši stravenkového paušálu, jelikož do výše 70 % horního limitu při pracovní cestě, která trvala 5 -12 hodin, je osvobozen od daně, zdravotního a sociálního pojištění a zaměstnavatel si může příspěvek zahrnout do nákladů organizace.

Více se stravenkovému paušálu budeme věnovat v některém z dalších článků, proto doporučujeme sledovat náš blog.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn